Z MÉDIÍ

neviditelnypes.lidovky.cz, 17. 4. 2019

Hon na Zemky

Soudci ošklivě naložili s rodinou Zemků. Jejich chomutovské solární elektrárny přišly o licence a holdingu tím vznikla škoda ve stovkách milionů korun, což nikoho z otalárovaného panstva ze správních soudů nebolí. Alexandr a Zdeněk Zemkovi jsou ve vězení. Ušetřen nezůstává ani jejich otec, Zdeněk Zemek starší. Ten je obžalován v právě probíhajícím třetím případu. Obžaloba je postavena na stejném schématu jako v případě obou bratří Zemků. Během těchto podivných trestních procesů je uplatňována zvrácená zásada „v pochybnostech v neprospěch“. Daleko závažnější je popírání zásady, že každý má nést odpovědnost jen za to, čeho se dopustil. Namísto toho se absolutizuje osobní objektivní odpovědnost manažerů a nedbá se zásady dobré víry. Stejně diletantským způsobem je vedeno i správní řízení, jehož výsledkem je odejmutí licencí.

Zdroj: http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-hon-na-zemky-03u-/p_spolecnost.aspx?c=A190416_144349_p_spolecnost_wag

 

ceskajustice.cz, 5. 4. 2019

Nejvyšší soud se nevypořádal s argumenty ani judikaturou, která byla v kauze solárních elektráren Chomutov rámci dovolání předložena

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu licencí pro dvě chomutovské solární elektrárny, ale nevypořádal se přitom s argumenty ani s judikaturou, která byla v rámci dovolání předložena. V případě bratří Zemků se kriminalizuje jednání osob v souvislosti s výkonem jejich funkce. Na členy vrcholných managementů jsou tak kladeny požadavky, jimž v zásadě není možné dostát. Rozhodnutí má celospolečenský dopad.

Zdroj: https://www.ceska-justice.cz/2019/04/obhajci-bratri-zemku-nejvyssi-soud-se-nevyporadal-s-argumenty-ani-judikaturou-ktera-byla-v-ramci-dovolani-predlozena/

 

ceskajustice.cz, 5. 4. 2019

Zavedení zásady absolutní trestní odpovědnosti znamená zpronevěření se principům právního státu

Česká justice zveřejnila rozhovor se spoluzakladatelem Unie obhájců advokátem Petrem Tomanem. Podle něj by zavedení zásady absolutní trestní odpovědnosti, ke kterému došlo v případě fotovoltaických elektráren bratří Zemků, znamenalo zpronevěření se principům právního státu. Případ je zvláštní i tím, že příprava podvodu měla být spáchána na základě revizního posudku, nebo-li odborné rady, která k samotnému udělení licence nebyla zapotřebí. Petr Toman poukazuje zároveň na vzájemně protichůdnou judikaturu. Ústavní soud již dříve vyhověl společnosti Fine Decorating ve věci licence pro fotovoltaickou elektrárnu, bratři Zemkové byli naopak ve skutkově obdobném případě odsouzeni. Navíc zatímco elektrárny bratří Zemků byly v podstatě již dokončeny, elektrárna vlastněná společností Fine Decorating byla dokončena jen asi z 50 %. To, že soudy v hodnocení majitelů FVE a jejích zástupců nepostupují jednotně a podobné případy hodnotí velmi odlišně, je velmi problematické. Takový přístup podle Tomana vrhá špatné světlo na celou českou justici a dává vzniknout spekulacím o tom, co je skutečným důvodem vedení těchto trestních kauz.

Zdroj: https://www.ceska-justice.cz/2019/04/advokat-toman-zavedeni-zasady-absolutni-trestni-odpovednosti-znamena-zpronevereni-se-principum-pravniho-statu/ 

 

Deník N, 2. 4. 2019

Prezident Miloš Zeman prověřuje zda lze objednat trestní stíhání

Prezident Miloš Zeman zadal bývalé ministryni spravedlnosti a své poradkyni pro oblast justice Marii Benešové úkol zpracovat analýzu na téma, zda je možné si v Česku objednat trestní stíhání. Indicie, že by to mohlo být možné, se v poslední době objevují čím dál častěji. Závěr čerstvě zpracované analýzy je, že v Česku si trestní stíhání skutečně objednat LZE. Mezi kauzy, u nichž jsou veřejně konstatovány velké pochybnosti, patří i případ licencí pro chomutovské solární elektrárny průmyslníka Zdeňka Zemka. Prezident tuto analýzu předal ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi.

 

Haló Noviny, 22. 3. 2019

Ze solárního barona solárním žebrákem?

Haló noviny zveřejnily velký rozhovor se Zdeňkem Zemkem. Zdeněk Zemek v něm detailně popisuje celou kauzu dvou chomutovských fotovoltaických elektráren, ve které byli nespravedlivě odsouzeni oba jeho synové. Hovoří i o čerstvé kauze třetí elektrárny, ve které je obviněn on sám. Vysvětluje, proč se vůbec pustil do výstavby elektráren, jakou roli v tom sehrál stát a úředníci, jak probíhaly kontroly ze strany ERÚ a jak to nakonec všechno dopadlo.

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/50321380

 

Dobrý den s Kurýrem, 18. 3. 2019

Státní zástupce a soudce ovlivňují veřejné mínění

Dobrý den s kurýrem otiskl ostrou reakci předsedy Spolku Spravedlnost na mediální vyjádření soudce a státního zástupce hned v úvodu nového zinscenovaného procesu týkajícího se tentokrát střešní fotovoltaické elektrárny VT-Sun na halách chomutovských válcoven trub, ve které je obviněn sám Zdeněk Zemek starší. Státní zástupce i soudce podle předsedy Spolku Spravedlnost zcela nepřípustně jednostranně informují veřejnost a ovlivňují veřejné mínění a některá média jim v tom ochotně pomáhají.

Zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/spravedlnost-v-dalsim-zemkove-procesu-/f6a0dc62-472d-11e9-a266-005056ab0011/

parlamentnilisty.cz, 13. 3. 2019

Spravedlnost v dalším Zemkově procesu

Parlamentní listy zveřejnily reakci předsedy Spolku Spravedlnost Petra Vašáta na mediální vyjádření soudce a státního zástupce hned na začátku procesu v kauze solární elektrárny VT-Sun, která se začala projednávat u Krajského soudu v Brně. Důrazně se ohrazuje proti tomu, aby státní zástupce a soudce na samém počátku živé kauzy jednostranně informovali veřejnost a ovlivňovali veřejné mínění.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Vasat-Spravedlnost-v-dalsim-Zemkove-procesu-573836 

neviditelnypes.lidovky.cz, 11. 3. 2019

Kauza Vitáskové a Zemků se vrací

Nejvyšší soud ČR před pár dny rozeslal účastníkům řízení písemné vyhotovení svého rozhodnutí o několika dovoláních v kauze dvou chomutovských fotovoltaických elektráren. Je podepsáno soudcem, který ale již odešel koncem loňského roku do důchodu. Po zevrubnější analýze odůvodnění to vypadá, že část týkající se dovolání bratrů Zemkových napsal někdo jiný než část týkající se Aleny Vitáskové a Michaely Schneidrové, protože úvahy soudu v této druhé části jsou zcela odlišné a protichůdné oproti první části. Navíc soudy vykazují neznalost rozhodovacího procesu, který předchází vydání licencí.

Zdroj: http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-kauza-vitaskove-a-zemku-se-vraci-dho-/p_spolecnost.aspx?c=A190309_150502_p_spolecnost_wag

idobryden.cz, 12. 2. 2019

Alena Vitásková: Pokud občané sami řeknou, ať jsem prezidentkou, jsem ochotna se zapojit

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková přijela do Uherského Hradiště a Luhačovic dílem na soukromou a veřejnou návštěvu na pozvání Spolku Spravedlnost. Během jedné z veřejných debat v Uherském Hradišti došlo i na otázku její možné prezidentské kandidatury.

Zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/alena-vitaskova-pokud-obcane-sami-reknou-at-jsem-prezidentkou-jsem-ochotna-se-zapojit/9eb24930-2ec6-11e9-a266-005056ab0011/

Slovacky.denik.cz, 11. 2. 2019

Alena Vitásková na návštěvě v Galerii Joži Uprky

Na sto padesát obrazů a bezmála dvacet plastik si přijela v pondělí 11. února do uherskohradišťské Galerie Joži Uprky prohlédnou bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu. 

Zdroj: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/miluji-mistni-kolacky-do-galerie-jsem-si-prisla-pohladit-dusi-rika-vitaskova-20190211.html

Haló noviny, 9. 2. 2019

Každý musí nést odpovědnost 

Alena Vitásková dlouhodobě poukazuje na morální i profesní nedostatky některých státních zástupců a soudců. Jejich pochybení se na veřejnost dostávají jen zřídka. Přitom mají v rukou osudy lidí. Žijeme v zemi, kde je možné si objednat trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Často je rozdílný přístup ke stejné skutkové podstatě případů. Na jedné straně je kryt zločin, na druhé straně jsou trestání nevinní lidé. Státní zástupce i soudce se přitom skryjí za svou beztrestnost a právo na svůj právní názor. Na lidských tragédiích mají velký podíl viny často také některá média, která na objednávku nepravdivě informují o konkrétních kauzách.

 Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/49885068 

 

 

 

Chomutovsky.denik.cz, 21. 1. 2019

Kauzu chomutovských solárních elektráren rozebírá kniha. Mluví o justičním omylu. 

Spravedlnost pláče. Takový název nese nová kniha, která podrobně popisuje kauzu dvou chomutovských solárních elektráren, jíž se léta zabývaly soudy i média. Na jejím konci bylo odsouzeno několik lidí včetně dvou synů miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka. Podle publikace, kterou sestavil kolektiv autorů za přispění právníků a významných osobností, se stali oběťmi honu na „solární čarodějnice“.

Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/kauzu-chomutovskych-solarnich-elektraren-rozebira-kniha-mluvi-o-justicnim-omylu-20190121.html

 

Aktuálně.cz, 21. 1. 2019

Prezident se zajímal o solární kauzu

Mezi soudní případy, o které se intenzivně zajímá prezident Miloš Zeman, patří také případ bývalé vedoucí odboru licencí Energetického regulačního úřadu Michaely Schneiderové. Podle rozsudku v kauze, ve kterém byli odsouzeni i synové miliardáře Zdeňka Zemka, měla strávit ve vězení sedm let. Koncem loňského roku ji však propustil z vězení Nejvyšší soud v Brně. Mluvčí tohoto soudu i mluvčí prezidenta ale tvrdí, že Zeman neměl na výsledný rozsudek žádný vliv.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/prezident-se-zajimal-o-solarni-pripad-jehoz-akterka-byla-pro/r~f9aa6e4e1b0c11e98d3d0cc47ab5f122/

Dobrý den s Kurýrem, 21. 1. 2019

V Obecním domě plakala spravedlnost

Známé osobnosti představily publikaci Spravedlnost pláče, kterou vydal ke konci roku 2018 Spolek Spravedlnost.

Právo, 15. 1. 2019

Soud osvobodil úředníka z ERÚ

Více než 150 milionová škoda měla vzniknout státu chybným postupem Energetického regulačního úřadu (ERÚ) při posuzování licence pro solární elektrárnu Čekanice na Táborsku patřící skupině ČEZ. Podle obžaloby za chybu mohl někdejší ředitel licencí ERÚ Jaroslav Vítek, toho ale po zásahu Nejvyššího soudu (NS) zcela zprostil viny brněnský krajský soud. Celý případ má kořeny už před téměř deseti lety, v době velkého solárního boomu. Elektrárna dostala licenci v prosinci 2009. O dva roky později začal ERÚ licenci přezkoumávat kvůli podezření, že elektrárna v době vydání povolení nebyla dokončená.

TV Praha, 14. 1. 2019

V Praze byla představena kniha Spravedlnost Pláče

Spolek Spravedlnost ve čtvrtek 10. 1. 2019 v pražském Obecním domě představil knihu Spravedlnost pláče, která detailně popisuje kauzu dvou chomutovských elektráren. Podívejte se na krátkou reportáž z této akce, kterou přinesla TV Praha.

Zdroj: https://youtu.be/nlakneW_qaU

rukojmi.cz, 14. 1. 2019

Poučení z vystoupení Spolku Spravedlnost

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 v salonku Obecního domu v Praze představil spolek Spravedlnost knihu Spravedlnost pláče, věnovanou justičnímu martyriu, které podstupuje Z-Group Steel Holding v souvislosti s uvedením do provozu dvou chomutovských fotovoltaických elektráren.

Zdroj: http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/7453-pouceni-z-vystoupeni-spolku-spravedlnost

ceska-justice.cz, 11. 1. 2019

Kučera, Vitásková a další představili knihu o kauze chomutovských solárních elektráren

Spolek Spravedlnost ve čtvrtek v pražském Obecním domě představil knihu Spravedlnost pláče, která detailně popisuje kauzu dvou chomutovských elektráren. Mezi účastníky akce se objevili výtvarník Milan Knížák, hudebník Felix Slováček, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nebo někdejší místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera.

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2019/01/kucera-vitaskova-dalsi-predstavili-knihu-kauze-chomutovskych-solarnich-elektraren/

 

Parlamentnilisty.cz, 11. 1. 2019

Ten soudce je zločinec

Spravedlnost pláče, nevinní lidé jsou odsouzeni do vězení. Legální podnikání je kriminalizováno a lidé odsuzováni na základě zájmů energetické mafie, po mediální štvanici a prostřednictvím selhání justice, které je minimálně omylem, ne-li zločinem. Takto byl ve čtvrtek odpoledne v Praze prezentován příběh solárních elektráren v Chomutově, kvůli kterým skončili ve vězení podnikatelští bratři Zdeněk a Alexander Zemkové a s nimi několik dalších lidí.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ten-soudce-je-zlocinec-radil-John-Bok-Uz-nejsme-normalni-stat-Trochu-jina-verze-kauzy-kvuli-ktere-hrozi-basa-Alene-Vitaskove-566279

 

Haló Noviny, 12. 12. 2018

Jedinou jistotou se stala právní nejistota

Státní zástupci na jedné straně zametají některé kauzy pod koberec, jiné naopak sami vyrábějí. Nikdo si nemůže být jist, že neskoční ve vězení, přestože nic nezákonného neprovedl. Soudy ani státní zástupci nejsou odpovědní a postižitelní za svá rozhodnutí. Jedinou jistotou v tomto státě je právní nejistota.

 

Českájustice.cz, 12. 12. 2018

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání

Nejvyšší soud už rozhodl o všech dovoláních v kauze solárních elektráren na Chomutovsku. Z vězení byla okamžitě propuštěna bývalá vedoucí odboru licencí Energetického regulačního úřadu Michaela Schneiderová.

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2018/12/nejvyssi-soud-rozhodl-dovolani-kauze-elektraren-bratri-zemku-pustil-schneiderovou/

 

 

Českájustice.cz. 30. 11. 2018

Spolek Spravedlnost vydává knihu

Spolek „Spravedlnost z.s“ vznikl na základě iniciativy lidí, kteří se domnívají, že bratři Alexandr a Zdeněk Zemkové byli v kauze solárních elektráren nespravedlivě odsouzeni k šesti letům a devíti měsícům vězení a peněžitým trestů. Kniha, kterou Spolek Spravedlnost vydal popisuje celý příběh a předkládá čtenáři jasná fakta a důkazy včetně autentických záznamů ze soudních síní. Podle exsoudce Kučery nešlo o trestný čin!

zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2018/11/spolek-spravedlnost-vydava-knihu-kauze-solarnich-elektraren-bratri-zemku-podle-exsoudce-kucery-neslo-trestny-cin/

 

Deník.cz. 18. 11. 2018

V Uherském Hradišti proběhl koncert pod názvem Zhasnuté slunce

Spolek Spravedlnost pořádal benefiční koncert na podporu všem nespravedlivě odsouzeným v kauze dvou chomutovských solárních elektráren. Během koncertu byla pokřtěna i kniha Spravedlnost pláče, která celou kauzu popisuje.

zdroj: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/no-name-v-hradisti-poblaznili-publikum-vyprovazely-je-bourlive-ovace-20181118.html

Českájustice.cz. 16. 11. 2018

Ústavní soud zamítl stížnost

Jakkoli Ústavní soud (ÚS) může souhlasit s názorem Alexandra a Zdeňka Zemků, že důvod pro odvolání soudce ze senátu Nejvyššího soudu Petra Šabaty určeného pro projednávání jejich případu může působit poněkud přepjatě, neznamená to samo o sobě porušení ústavních pravidel.

zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2018/11/us-zamitl-stiznost-na-vylouceni-soudce-sabaty-z-kauzy-bratri-zemku-rozhodnuti-ns-ale-oznacil-za-prepjate/

 

Českájustice.cz. 12. 11. 2018

Skutkové závěry jsou v extrémním rozporu

Vrchní soud v Olomouci podle bratrů Zdeňka a Alexandra Zemků nesprávně právně posoudil skutek, který měli spáchat. Jejich advokát Jiří Novák to uvádí v dovolání, které má Česká justice k dispozici. Skutková zjištění obecných soudů podle argumentů obhájců nenaplňují znaky trestného činu, kterými byli odsouzeni uznáni vinnými a jsou v tzv. extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními.

zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2018/11/zemkove-v-dovolani-skutkove-zavery-jsou-v-extremnim-rozporu-s-provedenymi-dukazy-i-zasadou-individualni-odpovednosti-za-spachany-cin/

 

Ekonomický-deník.cz. 12. 11. 2018

Bratry Zemkovy poslal soud na téměř 7 let do vězení za administrativní pochybení 

Vrchní soud v Olomouci podle bratrů Zdeňka a Alexandra Zemků nesprávně právně posoudil skutek, který měli spáchat. Jejich advokát Jiří Novák to uvádí v dovolání, které má Česká justice k dispozici.

zdroj:http://ekonomicky-denik.cz/bratry-zemkovy-poslal-soud-vezeni-temer-7-let-za-administrativni-pochybeni-za-55-tisic-miliardove-investice/

 

Českájustice.cz. 8. 11. 2018

Otevřený dopis bývalé šéfky ERÚ Aleny Vitáskové

Alena Vitásková bojuje za spravedlnost ve věci odsouzené Michaely Schneiderové u ministra spravedlnosti. Ing. Michaela Schneiderová si již 7 měsíců odpykává trest odnětí svobody v kauze fotovoltaických elektráren v Chomutově.

zdroj: http://www.ceska-justice.cz/blog/otevreny-dopis-ministrovi-spravedlnosti/

Parlamentnílisty.cz, 6. 11. 2018

Neomarxistické myšlenky za honem na úspěšné, říká Knížák


Na české veřejné scéně se objevila nová občanská iniciativa. Lidé, kterým nejsou lhostejné především soudní kauzy týkající se solárních elektráren, založili Spolek Spravedlnost.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Neomarxisticke-myslenky-za-honem-na-uspesne-rika-Knizak-558341?fbclid=IwAR3LZ5dd1LKFFvgWOphbQPoVjf77bnlvymtjHqijC7G6QUfW9AmZoXPnWPc

Dobrý den s Kurýrem, 9. 10. 2018

Spravedlnost i v Praze


Spolek Spravedlnost usilující o spravedlnost české justice rozšířil svoji činnost i do hlavního města. Další setkání přátel a sympatizantů Spolku se konalo tentokrát v Praze.

zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/spravedlnost-i-v-praze/b3e9d37c-dea3-11e8-9610-005056ab0011/

Dobrý den s Kurýrem, 9. 10. 2018

Zemka v boji za spravedlnost podporují přátelé


Iniciativa nejbližších přátel Zdeňka Zemka stála za vznikem spolku Spravedlnost na podporu nespravedlivě odsouzených a stíhaných v kauze fotovoltaických elektráren v Chomutově.

zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/zemka-v-boji-o-spravedlnost-podporuji-pratele/cb53b5ec-ca02-11e8-842e-005056ab0011/

Česká justice, 23. 9. 2018

Podjatost a exces Nejvyššího soudu


Usnesení Nejvyššího soudu z 14. 8. 2018, 3 Tdo 990/2018, kterým byl vyloučen z rozhodnutí o dovolání soudce Nejvyššího soudu, excesivně vybočilo z dlouhodobé judikatury.

zdroj: http://www.ceska-justice.cz/blog/podjatost-exces-nejvyssiho-soudu/

Deník Právo, 4. 9. 2018

Šabata nesmí soudit kauze elektráren

FaktorS, 17. 5. 2018

Rozmotáme klubko solárního zločinu

 

FaktorS, 3. 5. 2018

Poprava nepohodlné úřednice

   

Deník.cz. 20. 4. 2018

Boj za spravedlnost nevzdám, mí synové jsou nevinní

Exklusivní rozhovor s majitelem skupiny Z-Group a.s. o kauze fotovoltaických elektráren v Chomutově, ve které byli odsouzeni jeho dva synové..

zdroj: https://denik.cz/boj-za-spravedlnost-nevzdam-mi-synove-jsou-nevinni-20180420.html

TV Barrandov, 18. 4. 2018

Kauzy Jaromíra Soukupa

Publicistický pořad kauzy Jaromíra Soukupa, který se snaží odhalovat pozadí řady známých i méně známých kauz a nepravostí v politice i byznysu, se podrobně investigativně věnoval případu dvou chomutovských solárních elektráren, ve kterém bylo odsouzeno několik nevinných lidí, protože zkřížili cestu vlivným skupinám v pozadí. Ukazuje, jak to s touto kauzou ve skutečnosti je a co všechno je v Česku možné. Seznamte se s těžko uvěřitelným životním příběhem Michaely Schneidrové

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=6cnB_n3m0d8 

Deník.cz, 8. 1. 2018

Justice proti podnikatelským jistotám


V době, kdy právní teoretici a politici hovoří o nutnosti zrychlení trestního řízení, Vrchní soud v Olomouci se začal až 8. ledna 2018 zabývat odvoláním odsouzených, kteří si vyslechli prvostupňový rozsudek u Krajského soudu v Brně téměř před dvěma lety, přesně 22.února 2016.

zdroj: https://denik.cz/zdenek-jemelik-chamurappi-z-s-justice-proti-podnikatelskym-jistotam-20180108.html

Neviditelnypes.cz, 8. 1. 2018

Justice pro podnikatelským jistotám


Na podnikavcích, kteří svedeni marnotratnou státní nabídkou subvencování výkupních cen elektřiny se vrhli do fotovoltaického byznysu, lpí hanlivé označení „solární baroni“. Padá na všechny bez rozdílu a podporuje apetit orgánů činných v trestním řízení vidět za každým problémem trestný čin.

zdroj:  http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-justice-proti-podnikatelskym-jistotam-fau-/p_politika.aspx?c=A180106_204413_p_politika_wag

Týden, 13. 6. 2016

Brněnská justiční chobotnice

   

Lidové noviny, 26. 5. 2016

Zemkovy soláry měly “speciální” dozor

 

Lidové noviny, 26. 5. 2016

Soláry a zločiny s tím spojené

Lidové noviny, 5. 5. 2016

Soláry mimo zákon

Ceskajustice.cz, 4. 5. 2016

Pochybnosti o přidělování přísedících na KS v Brně

Na Krajský soud v Brně míří dvě ústavní stížnosti, které napadají způsob přidělování přísedících do jednotlivých senátů před rokem 2016. V této věci zaslal ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO) písemnou interpelaci i exministr Pavel Blažek (ODS). Česká justice má její text k dispozici.

zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2016/05/pochybnosti-o-pridelovani-prisedicich-na-ks-v-brne-hrozi-zruseni-stovek-rozsudku/

Euro, 1. 12. 2014

Solární Hlava XXII