Soláry a zločiny s tím spojené

Soláry a zločiny s tím spojené

Soláry a zločiny s tím spojené

Žaluji stát za zločiny, které spáchal na svých občanech, na investorech

Když zákonodárci schvalovali zákon 180/2005 Sb., o podporovaných a obnovitelných zdrojích, pravděpodobně mnozí netušili, jak se budou v následujícím období vyvíjet jeho novely, cenová rozhodnutí a příslušné vyhlášky vydávané Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Nebo mnozí tušili či věděli?

článek pokračuje zde …

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy