O NÁS

Z iniciativy nejbližších přátel významného českého podnikatele a zaměstnavatele JUDr. Ing. Zdeňka Zemka vznikl SPOLEK SPRAVEDLNOST na podporu nespravedlivě odsouzených a stíhaných v kauze fotovoltaických elektráren v Chomutově.

Podle podrobných analýz předních odborníků z justice, ale i stavebnictví a elektro neexistuje v toto případě jediný důkaz o spáchání trestného činu a nikomu nevznikla žádná škoda. Přesto jsou synové Zdeňka Zemka a jeho další spolupracovníci, vzorní manželé a otcové rodin, odsouzeni k tvrdým trestům odnětí svobody za něco, co se nestalo. K tvrdším, než kdyby někoho zabili.

Soud je poslal do vězení jenom za to, že podepsali předávací protokoly ke dvěma solárním elektrárnám v Chomutově, které byly zapojeny do sítě na konci roku 2010. Údajně se tím připravovali na pokus o podvod, ke kterému ovšem nikdy nedošlo a ani dojít nemohlo. Jednali v dobré víře a nikomu nezpůsobili žádnou škodu.

Naopak to byli oni, na které, slovy profesora Milana Knížáka a bývalého prezidenta republiky Václava Klause, spáchal stát podraz, protože nedodržel podmínky, které sám vyhlásil. Česká justice se v tomto konkrétním případě velmi mýlí.

Cílem spolku není bojovat s justicí, ale činit vše pro to, aby veřejnost byla objektivně informována a aby justice rozhodovala spravedlivě podle práva, ne podle zadání a na objednávku vlivných skupin v pozadí.

Cesta ke spravedlnosti v podmínkách ČR je někdy obtížná a dlouhá. Chceme pravidelně a věrohodně informovat o celé kauze, nad kterou se pozastavují i významné osobnosti a představitele materiální sféry, školství, vědy, zdravotnictví, sportu, umění a další zástupci společenského života v naší zemi. Řada z nich se zároveň již stala členy nebo podporovateli Spolku Spravedlnost.

Máte-li zájem se připojit k myšlence a filosofii Spolku Spravedlnost, neváhejte nás následovat a vyjádřit jakoukoliv formu podpory.

Děkujeme za podporu.

Výbor SPOLKU SPRAVEDLNOST

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy