Kozel zahradníkem v justici

Kozel zahradníkem v justici

Kozel zahradníkem v justici

Ministr Pavel Blažek váhá s jmenováním soudce Aleše Novotného místopředsedou pro trestní úsek Krajského soudu v Brně. Nelze se mu divit. Novotný má za sebou řadu vadných rozsudků. Pokud jej jmenuje, ustanoví kozla zahradníkem.

Podle České justice z 27.července 2022 ministr Pavel Blažek váhá s jmenování soudce Aleše Novotného místopředsedou pro trestní úsek Krajského soudu v Brně. Nepřekvapuje mě to. Spíše mě překvapuje, že takový personální návrh vůbec vznikl.

O několik dní dříve pan ministr zkritizoval Vrchní státní zastupitelství v Olomouci kvůli vysokým požadavkům na odškodnění účastníků vadných řízení, vyvolaných obžalobami olomouckých žalobců. Zamlčel, že ke škodám mohlo dojít pouze tehdy, když vadným návrhům vyhověly soudy. Bylo by jistě zajímavé vědět, jak velké jsou požadavky poškozených na odškodnění za vadné rozsudky senátu Aleše Novotného.

Ministr se v jiné souvislosti zmínil o zničujícím stíhání bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. Právě v souvislosti s jejím stíháním jsem 2.června 2014 poprvé vstoupil do soudní síně, v které vládl Aleš Novotný, a naposledy jsem sledoval jeho výkon v jiné kauze v únoru 2022.

Byl jsem přítomen, když zastrašoval Alenu Vitáskovou upozorněním na vysoký trest, ke kterému může být odsouzena a byl jsem svědkem jejího ponižování tvrzením, že se do své funkce dostala „díky nějakému jednání Jany Nagyové“, tehdy ikony korupčního jednání na Úřadu vlády. Odsoudil ji k vysokému trestu, ale hned odvolací Vrchní soud v Olomouci ji zprostil. Ovšem od zahájení hlavního líčení dne 2. června 2014 čekala na nespravedlivý rozsudek až do 22.února 2016 a zprošťujícího rozsudku se dočkala až 17. ledna 2018. Pak ještě musela vytrpět následky zlovůle bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který napadl zprošťující rozsudek dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR. Definitivního zproštění se po zásahu Nejvyššího soudu ČR dočkala až 13.listopadu 2019. Vysoký trest Aleš Novotný uložil také její spolupracovnici Michaele Schneidrové, jejíž jednání podle pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR nebylo trestným činem. Nešťastnice musela ale na sedm měsíců do vězení, odkud ji vyprostil Nejvyšší soud ČR v prosinci r. 2018. Díky zlovůli Novotného „souputníka“, žalobce Radka Mezlíka, její kalvárii ukončil Vrchní soud v Olomouci až 24. června 2020.

Dvojice Radek Mezlík – Aleš Novotný si vybila potřebu předvádět svou moc na osudech dvou nevinných žen, jimž poničila dlouhé roky života.

Alena Vitásková a Michaela Schneidrová nejsou jedinými oběťmi posedlosti Aleše Novotného potřebou ukládat drakonické tresty, jimž nakonec pomohly vyšší soudy. Více mě bolí procesy, v nichž se odsouzení nedomohli nápravy nespravedlivého rozsudku. Ukázkovým případem je odsouzení Alexandra a Zdenka Zemků za „solární podvod“, jenž měl spočívat v tom, že předložením nepravdivých a dokonce i padělaných listin měli oklamat Energetický regulační úřad a dosáhnout vydání licencí pro nedokončené solární elektrárny večer 31.prosince 2010. Za účelem jejich odsouzení žalobce Radek Mezlík deformoval skutkový děj. Předstíral, že Energetický regulační úřad ukončil sledování stavu elektráren svými pracovníky 20. prosince 2010 a licence vydal 31.prosince 2010 pouze na základě listin. Ve skutečnosti 31.prosince 2010 proběhla další obhlídka elektráren, které kromě komise Energetického regulačního úřadu se zúčastnilo několik odborníků, přizvaných investory. Mimo jiné úvěrující Comerzbank A.G. vyslala jako svůj dozor zahraničního experta. Pověření úředníci Energetického regulačního úřadu rozhodli o přípustnosti vystavení licencí na základě posouzení stavu elektráren na místě. Pokud tedy dle mínění Radka Mezlíka licence neměly být vydány a jejich vydání vedlo ke škodám, měl obžalovat odpovědné úředníky Energetického regulačního úřadu. A soudce Aleš Novotný měl zjistit, že obžaloba popisuje skutkový děj nepravdivě a obžalované měl zprostit.

Za zmínku stojí zákeřné chování soudce Aleše Novotného při jednání s předkladateli kauce za propuštění obviněného Shahrama Zadeha z vazby. Státní zástupce vyšrouboval nárok na 150 milionů Kč, což v té době byla dosud nejvyšší uplatněná kauce. Složilo se na ni několik příbuzných a přátel. Soudce Aleš Novotný nabízenou kauci přijal bez ostychu s vědomím, že na dvoře věznice budou čekat policisté, kteří propuštěného Shahrama Zadeha zatknou, dopraví do cely předběžného zadržení a pak před soudce, který rozhodne o návrhu státního zástupce Jiřího Kadlece na uvalení předběžné vazby. Složitelé kauce netušili, že jejich oběť prospěje obviněnému právě jen v kauze, kvůli které je právě ve vazbě, a na jiná řízení nebude mít vliv a nakonec nejspíš propadne státu jako součást náhrady škody. Soud státnímu zástupci Jiřímu Kadlecovi nevyhověl, takže obv. Shahram Zadeh se nakonec dostal na svobodu. Žalobci se ale připravili lépe a o pár měsíců na něj s novým obviněním přece jen vazbu uvalili, a z té se až do rozsudku nedostal. Oklamaní složitelé se snažili o vrácení kauce, ale neuspěli.

Jsem si vědom, že Shahram Zadeh uzavřel dohodu o vině s trestu, čili že uznal svou vinu. O dva roky dříve jsem pro ztrátu důvěry ukončil podporu jeho obhajoby. Přesto si myslím, že Aleš Novotný úkladným jednáním nepotrestal pana odsouzeného, ale jeho blízké, kteří nebyli spolupachateli jeho trestné činnosti. Soudím, že projevy přátelství by neměly být trestné i bez rozsudku.

Vedle toho pro výkon soudcovské funkce Aleše Novotného je příznačný sklon k vyvolávání průtahů v řízení nenařizováním hlavního líčení po dobu několika týdnů. A nezanedbatelný je jeho sklon k nedodržování procesních lhůt pro ústní vyhlášení rozsudku a vydání písemného vyhotovení. Přetahoval je velmi často. Na písemná vyhotovení rozsudků museli odsouzení čekat celé měsíce, výjimečně i déle než rok. Představa, že právě tento soudce má dohlížet na soudce trestního úseku, aby dodržovali procesní lhůty a aby se chovali slušně ke stranám řízení, mi připadá jako špatný vtip. Pokud jej ministr Pavel Blažek jmenuje, ustanoví kozla zahradníkem.

zdroj: Neviditelný pes

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy