Spolek Spravedlnost vydal knihu Spravedlnost Pláče

Spolek Spravedlnost vydal knihu Spravedlnost Pláče

Spolek Spravedlnost vydal knihu Spravedlnost Pláče

Kniha si klade za cíl detailněji seznámit širokou veřejnost s touto kauzou tak, aby si čtenář udělal vlastní závěry. V publikaci se k celé kauze na 180 stranách vyjadřuje několik osobností. Kromě bývalého místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery své pochybnosti nad rozsudky obecných soudů v knize podrobně vyjádřili například výtvarník Milan Knížák (který vytvořil i obálku knihy), předseda Společnosti pro právní stát Václav Budínský, předseda spolku Chamurappi Zdeněk Jemelík, spoluzakladatel Spolku Spravedlnost Petr Vašát nebo bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Ta byla sama v kauze obžalovaná, ale vrchním soudem byla zproštěna. Proti tomu však podal Nejvyšší státní zástupce dovolání.

Kniha velmi dopodrobna chronologicky popisuje, co a jak bylo a naopak nebylo, poukazuje na řadu absurdností celé kauzy, popisuje řízenou mediální štvanici, která celý proces odstartovala a doprovázela, srovnává odlišné rozsudky v obdobných kauzách a v neposlední řadě obsahuje řadu fotografií včetně satelitního snímku z americké armádní družice NASA, které dokládají, že elektrárny byly včas dostavěné.

Prostřednictvím autentických výroků soudce Krajského soudu v Brně Aleše Novotného během soudního řízení autoři knihy dovozují, že bylo o výsledku soudního jednání již předem rozhodnuto.

Celá kniha ke stažení zde.


Pejorativní vyjádření předsedy senátu Mgr. Aleše Novotného v průběhu hlavních líčení na adresu obžalovaných a svědků
Výslech obžalovaného Alexandra Zemka u hlavního líčení dne 3. 6. 2014

Dotaz předsedy senátu:
„A v tom spisu, případně od někoho ze spoluobžalovaných, z těch lidí, kteří měli toto na starosti, kterých jste se na to zeptal, proč Vy stojíte tady před soudem, proč Vás mají zavírat, když není problém, jestli jste se obrátil na ty své, nazvěme to spolupracovníky, aby Vám to vysvětlili?“

Odpověď A. Zemka: „Já to beru tak, že máme advokátní kancelář, která nás zastupuje, a ti prostě ten spis mají k dispozici.“

FAKTA: Nebyl důvod po čemkoliv pátrat, když dne 31. 12. 2010 byla licence po provedeném ohledání elektráren na místě řádně udělena.

Komentář předsedy senátu: „Podívejte se, advokáti Vás mohou zastupovat. Advokáti za Vás do vězení nepůjdou. To je obecná fráze, která se u soudu povídá. To znamená, ponechme stranou advokáty, kteří ji vedou jakýmkoliv způsobem, a teď nemluvím dobře nebo špatně. Prostě každý má jiný způsob vedení obžaloby.“

FAKTA: Z vyjádření předsedy senátu Mgr. Novotného vyplývá, že má již
na začátku procesu „jasno“, kdo je vinen, kdo půjde do vězení, a v tomto duchu vede celé dokazování.

Komentář předsedy senátu: „Ponechme stranou to, já jsem to řekl špatně, ještě jste mohl nabídnout třeba poštovního holuba, v tomhletom, co se týče toho přepravního kanálu. Mně jde o to, kdo byl u vás tou osobou, která toto měla na starosti, kdo byl tím, kdo měl tu revizní zprávu, když přijde někomu předat, příp. předat ji přímo na ten Energetický regulační úřad.“

FAKTA: Alexandr Zemek revizní zprávu nezajišťoval a ani nikam nedoručoval. Revizní zprávy zajišťovala odborná společnost ACTHERM servis, a.s. provádějící na klíč výstavbu elektročásti FVE, a to včetně dodávky revizních zpráv.

  • ukázka z knihy „Spravedlnost pláče“

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy