Zemkovy soláry měly „speciální“dozor

Zemkovy soláry měly „speciální“dozor

Zemkovy soláry měly „speciální“dozor

Solární licence na konci roku 2010

Fiřt u soudu řekl: „Já jsem se v té době snažil, abych využil služeb Státní energetické inspekce (SEI), to mi bylo odmítnuto.“Panákova slova do protokolu zněla: „Nevybavuji si, že bychom SEI kontaktovali. Nevím, co by SEI měla kontrolovat.“Ani jedno není pravda.

Článek pokračuje zde…

Zdroj: Lidové noviny

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy