Hon na Zemky

Hon na Zemky

Hon na Zemky

Soudci ošklivě naložili s rodinou Zemků. Jejich chomutovské solární elektrárny přišly o licence a holdingu tím vznikla škoda ve stovkách milionů korun, což nikoho z otalárovaného panstva ze správních soudů nebolí. Alexandr a Zdeněk Zemkovi jsou ve vězení. Ušetřen nezůstává ani jejich otec, Zdeněk Zemek starší. Ten je obžalován v právě probíhajícím třetím případu. Obžaloba je postavena na stejném schématu jako v případě obou bratří Zemků. Během těchto podivných trestních procesů je uplatňována zvrácená zásada „v pochybnostech v neprospěch“. Daleko závažnější je popírání zásady, že každý má nést odpovědnost jen za to, čeho se dopustil. Namísto toho se absolutizuje osobní objektivní odpovědnost manažerů a nedbá se zásady dobré víry. Stejně diletantským způsobem je vedeno i správní řízení, jehož výsledkem je odejmutí licencí.

Článek pokračuje zde…

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy