Odsouzený za to, že dělal svou práci. Revizní technik je němou obětí solární kauzy

Odsouzený za to, že dělal svou práci. Revizní technik je němou obětí solární kauzy

Odsouzený za to, že dělal svou práci. Revizní technik je němou obětí solární kauzy

Příběh revizního technika Vladimíra Čimpery připomíná svou absurditou romány Franze Kafky. Revizní technik, který poctivě vykonával svou práci, byl odsouzen k nepodmíněnému čtyřletému trestu v jednom z případu chomutovských solárních elektráren .

 

Pan Čimpera působil jako revizní technik společnosti ACTHERM a podle soudu se měl dopustit těžkého zločinu tím, že na začátku prosince 2010 vyhotovil údajně nepravdivé zprávy o výchozí revizi elektrické instalace na fotovoltaických elektrárnách Saša – Sun a Zdeněk – Sun, ačkoliv v té době nebyly dokončeny. Tím měl přispět k tomu, aby další spoluobvinění uvedli v omyl Energetický regulační úřad, který pak elektrárnám vydal licence na výrobu elektřiny. ERÚ při následném ohledání 20. prosince zjistil, že obě fotovoltaické elektrárny nejsou dokončeny, že obě nesplňují k danému dni podmínky pro udělení licence a že předložené revizní zprávy neodpovídají skutečnému stavu obou fotovoltaických elektráren.

 

Slepí soudci

Soudci několika instancí zcela ignorovali fakt, že Vladimír Čimpera jako revizní technik řádně zpracoval revizní zprávy týkající se jen a pouze elektrické instalace elektráren, které nikdy netvrdily, že byly revidovány i fotovoltaické panely nebo že se revize týkala celé elektrárny a potvrzovala její celkovou stavební dokončenost. Provedení revize elektrické instalace na FVE nemá nic společného s celkovým stavebním dokončením, to znamená, že na FVE nemusí být nainstalovány všechny fotovoltaické panely, měniče, rozvaděče atp. neboť ty revizi elektrické instalace vůbec nepodléhají, protože mají již od výrobce certifikát o shodě, který osvědčuje jejich bezpečnost.

 

Není revize jako revize

Předmětem revize pana Čimpery nebyla výrobna elektřiny jako celek, ale elektrická instalace nízkého napětí výrobny elektřiny. Pro solární elektrárny totiž neexistuje jedna jediná komplexní výchozí revizní zpráva. Na fotovoltaické elektrárně Saša – Sun a Zdeněk – Sun byly revize elektrické instalace prováděny postupně v průběhu výstavby, a to vždy v rozsahu, který byl prakticky možný.

 

Posudky daly zapravdu Čimperovi

Celkem 21 znaleckých posudků předložených v trestním řízení potvrdilo, že revizní zprávy Vladimíra Čimpery byly řádně zpracované a že fotovoltaické panely a další součásti, jako například měniče, rozvaděče, transformátory atd., nepodléhají revizi. Znalecké posudky také potvrdily, že dokončenost FVE jako celku není podmínkou pro provedení revize elektrické instalace nízkého napětí na fotovoltaické elektrárně. Tyto odborné závěry však soudy zcela ignorovaly. Skutečnosti zjištěné při ohledání stavby pracovníky ERÚ přitom nebyly v rozporu s revizními zprávami V. Čimpery ze dne 5. a 6. 12. 2010 a nijak nezpochybňovaly pravdivost těchto revizních zpráv. Jako nepravdivé je laicky vyhodnotili pouze tři pracovníci ERÚ.

 

Nevinného revizního technika smetla solární hysterie

Pana Čiperu, který jen řádně dělal svou práci, tak smetla „solární hysterie“, kdy se hledali skuteční zločinci, kteří chtěli těžit ze štědré podpory solárních elektráren a neváhali se uchýlit k nezákonným metodám kvůli včasnému získání licence.  To, že v některých případech na jiných fotovoltaických elektrárnách skutečně došlo k vypracování nepravdivých revizních zpráv tzv. od stolu pro solární elektrárny, které zcela prokazatelně vůbec neexistovaly, je nepopiratelný fakt. Vladimír Čipera ale řádně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zpracoval revizní zprávy elektrické instalace, osobně provedl prohlídku, kontrolu a měření elektrické instalace na místě a dospěl k závěru, že elektrická instalace je v daném případě z hlediska bezpečnosti schopna bezpečného provozu. A za to teď tvrdě pyká. A nejen on, ale i jeho rodina, která se ocitla bez živitele a děti bez otce.

Případu pana Čipery si mimo jiné všiml Spolek Spravedlnosti, který pro něj žádá o milost u prezidenta republiky.

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy