Desítky chyb a nestandardní jednání. Bratři Zemkové podali ústavní stížnost

Desítky chyb a nestandardní jednání. Bratři Zemkové podali ústavní stížnost

Desítky chyb a nestandardní jednání. Bratři Zemkové podali ústavní stížnost

Případ údajného pokusu o podvod v souvislosti s licencemi pro dvě chomutovské solární elektrárny Saša – Sun a Zdeněk – Sun se dostane před Ústavní soud. Odsouzení bratři Alexandr a Zdeněk Zemkovi podali ústavní stížnost kvůli desítkám chyb i nestandardnímu jednání, kterého se dopustily soudy nižších instancí.

Podle obžaloby měli majitelé fotovoltaických elektráren  (FVE) v Chomutově neoprávněně dostat licence na základě nepravdivých revizních zpráv. Zároveň tak získali právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010. Oba bratři byli odsouzeni odnětí svobody v trvání šesti roků a devíti měsíců ve věznici s ostrahou, zákaz působení ve statutárních orgánech a peněžitému trestu sedm milionů Kč.

 

Chyby soudů v solární kauze

Rozsudek Krajského soudu v Brně v kauze údajného podvodu při získání licencí pro fotovoltaické elektrárny bratří Zemků obsahuje desítky vad. Mezi ty zásadní patří špatné posouzení vzniku škody, neprozkoumání důkazů obhajoby nebo nesprávné posouzení funkce revizní zprávy nebo předávacího protokolu.

Odvolací Vrchní soud v Olomouci nejen že tato pochybení neřešil, ale jeho rozhodnutí obsahuje rovněž řadu chyb. Stejně tak s chybami rozhodoval v rámci dovolání i Nejvyšší soud v Brně na začátku letošního března.

 

Výše údajné škody

Mezi nejzávažnější chyby soudů patří špatné posouzení vzniku škody. Provedený výpočet domnělé škody na 20 let dopředu provedený soudem je naprosto nesmyslný, protože téměř žádná škoda nevznikla. Při stanovení výše škody je třeba zohlednit pouze nedokončenou část FVE, nikoliv tu, která již byla schopna výkonu. Maximální možná výše neoprávněného obohacení a škody tak představuje částku u FVE Saša Sun částku 58.000 Kč, a v případě FVE Zdeněk Sun částku 38.000 Kč z investice 1,3 miliardy Kč.

 

Zemkovi jednali v krajní nouzi

Soudy vůbec nezkoumaly, že bratři Zemkovi, podobně jako další podnikatelské subjekty, se  neočekávanou změnou podmínek ze strany státu 7 týdnů před koncem roku 2010 dostali ne vlastní vinou do časové tísně a snahu dosáhnout výkupních cen roku 2010 je třeba hodnotit jako jednání v krajní nouzi či po zásahu vyšší moci. Soudci také nevzali v potaz, že jednání odsouzených spočívalo pouze v podpisu jediného dokumentu, kdy pravdivost jeho obsahu kvůli své velké vytíženosti ani nekontrolovali a spolehli se na podřízené. Odsouzení předávací protokol nesepisovali a ani jej nepředkládali ERÚ. Škodlivost jejich jednání je natolik nízká, že by neměli být trestáni ani za přípravu trestného činu.

 

Absence subjektivní stránky trestného činu

 Zemkové podepsali předávací protokoly s přesvědčením, že elektrárny jsou hotové a     dokončené bez podstatných vad a nedodělků jako interní doklad společnosti. Z formálního postavení bratrů Zemkových jako jednatelů firem přitom nelze dovozovat jejich úmysl, protože se spoléhali na odborníky a podřízené. Odsouzení tedy neznali podrobně stav fotovoltaických elektráren, neměli proto ani odpovídající vzdělání. Bratři Zemkovi nepodepsali předávací protokoly s úmyslem uvedení ERÚ v omyl. Protokoly měly soukromoprávní charakter a jejich úlohou bylo doložení vlastnictví elektráren. Regulátor navíc nemohl být jednáním odsouzených uveden v omyl, protože dokončenost elektráren sám ověřoval ještě před podpisem předávacích protokolů.

Soudy nepřihlížely k posudkům znalců

Krajský soud v Brně, u kterého mimochodem nebyl dodržený  tzv. rotační způsob stanovený v rozvrhu práce, a další odvolací soudy nesprávně posoudily účel předávacího protokolu a jeho funkci v licenčním řízení. Špatně vyhodnotily revizní zprávu na FVE a otázku proveditelnosti revize, včetně otázky dokončenosti FVE jako celku, která není podmínkou provedení revize. Podle celkem 21 znaleckých posudků, které soudy naopak vůbec nevzaly na zřetel, energetická zařízení Saša – Sun a Zdeněk – Sun byla dokončena a byla provozuschopná a bezpečná.

Rozsudky celkově vykazují extrémní nesoulad skutkových zjištění s provedenými důkazy a neprovedení stěžejních důkazů. Soudy nejenže nesprávným způsobem vyhodnotily provedené důkazy, a to vždy v neprospěch odsouzených, ale důkazy ve prospěch odsouzených soudy ignorovaly.

Soudy jednaly účelově

Celý případ budí dojem, že jednání soudů bylo vedené zejména snahou najít jakéhokoliv viníka z řad tzv. solárních baronů a toho exemplárně potrestat. Soudy vůbec neakceptovaly, že to byl v první řadě stát, který na poslední chvíli neočekávaně změnil podmínky a ohrozil tak mnohamilionové investice řady podnikatelů. Samotný zákon, který umožnil radikální snížení garantované výkupní ceny elektřiny z FVE, si přitom byl vědom ústavní problematičnosti, kdy nová právní úprava dopadá na investory, kteří investovali své prostředky v dobré víře a proto obsahuje přechodné ustanovení, ze kterého plyne, že solární elektrárny, které jsou v provozu, byť nejsou připojené a budou připojené v roce 2011, mají nárok na podporu podle dosavadních předpisů, tedy předpisů platných v roce 2010. Na elektrárny bratrů Zemkových uvedené ustanovení dopadá, pokud by soud přistoupil na názor, že licence nebyla vydána oprávněně. Přitom FVE měla k 31. prosinci. 2010 příslušné rozhodnutí stavebního úřadu o užívání stavby, tedy byla uvedena do provozu. Toto rozhodnutí nebylo nikdy ve správním ani trestním řízení zrušeno či zpochybněno.

 

Fotovoltaika trnem v oku velkých energetik

Likvidace ekologických fotovoltaických elektráren je v zájmu velkých energetických firem, které vyrábí elektřinu z jiných zdrojů, zejména z uhlí a jádra. Orgány činné v trestním řízení jim jdou bohužel na ruku. FVE jsou přitom zcela ekologické a navíc náklady na jejich budování stále klesají. Za posledních deset let se snížily až o 85 procent. Naproti tomu například hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila v roce 2018 do atmosféry 5,5 milionu tun CO2 a je tak největším českým znečišťovatelem ovzduší. Následují další hnědouhelné elektrárny.

 

Foto úvodní obrázek: Zdroj: ČTK. Autor: Peřina Luděk

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy