Napraví Ústavní soud neuvěřitelnou řadu chyb obecných soudů?

Napraví Ústavní soud neuvěřitelnou řadu chyb obecných soudů?

Napraví Ústavní soud neuvěřitelnou řadu chyb obecných soudů?

Případ chomutovských solárních elektráren se dostal až k Ústavnímu soudu. Odsouzení k němu poslali celkem šest stížností. Vyrovnat se s tolika pochybeními soudů nebude ani pro Ústavní soud jednoduché…

Případ chomutovských solárních elektráren se dostal až k Ústavnímu soudu. Odsouzení k němu poslali celkem šest stížností. Námitek proti postupu soudů je celá řada, například, že rozsudky nekorespondují s tím, co bylo během líčení dokázáno, některé důkazy soudy zcela ignorovaly, odsouzeným neprokázaly úmysl a kriminalizovaly správní řízení, jehož výsledkem má být udělení nebo neudělení licence, nikoli trestní postih. Navíc trestněprávní odpovědnost vůči některým odsouzeným vyvozují třeba jen z toho, že ti byli statutárními orgány společnosti. V celém případu také nevznikla žádná škoda. Vedle dalších zaujme námitka na výměnu soudce Nejvyššího soudu, který se měl cítit podjatý.

Další důvod ústavní stížnosti spočívá v tom, že ERU nemohl být uveden v omyl, protože fyzicky provedl kontrolu stavu elektráren. Kontroloři Energetického regulačního úřadu si stav elektráren ověřovali osobně a licenci jim poté udělili. Měli to být odborníci na danou problematiku, a ti by se těžko nechali oklamat, pokud by na místě viděli, že něco není v pořádku.

A konečně, obžaloba sečetla, za kolik peněz by obě elektrárny společně byly schopny prodat elektrickou energii, kdyby ji dodávaly dvacet let za výhodnější cenu a dospěla k částce 1 miliarda a 300 milionů. Celou tuto částku považovali žalobci i soudci za škodu. Nevzali do úvahy například možnost, že by elektrárny prodávaly energii za cenu nižší a zapomněli, že se jedná o dvě samostatné společnosti. Jejich majiteli přitom nebyli bratři Zemkové, ti pouze figurovali ve statutárních orgánech. Vlastníkem obou elektráren byla firma Ferromet a zisky měly sloužit k modernizaci výrobního podniku Válcovny trub v Chomutově.

Vyrovnat se s tolika námitkami jistě nebude ani pro Ústavní soud nijak jednoduché.

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy