PŘIPOJTE SE K MANIFESTU – KDO JSOU OBČANÉ POŠKOZENI STÁTEM?

PŘIPOJTE SE K MANIFESTU – KDO JSOU OBČANÉ POŠKOZENI STÁTEM?

PŘIPOJTE SE K MANIFESTU – KDO JSOU OBČANÉ POŠKOZENI STÁTEM?

K Manifestu se můžete připojit, buďto elektronicky na www.manifestiav.cz nebo na podpisovém archu, který je na webu www.institut-av.eu v kolence aktuality.

Pokud můžete, nechte podepsat i dalších lidem, kteří chtějí pomoci dobré věci. Potřebujeme pro prosazení odškodnění poškozených občanů velkou podporu, protože jedinec nic v systému nezmůže.

V případě papírové podoby předejte podpisové archy svému koordinátorovi, nebo zašlete na adresu: Institut Aleny Vitáskové z. s. Záhřebská ul. 30/154, Praha 2, nebo elektronicky e-mail: institut@institut- av.eu, a.vitaskova@seznam.cz

Na podpisovém archu stačí napsat jen jméno a podpis (např. A. Vitásková + podpis a to vše v jedné kolonce). Není to petiční arch, kde musí být uvedeno vše vč. adresy. Vzhledem k tomu, že se lidé bojí, tak jsme zvolili tento způsob podpory „Manifestu“.

Pokud se chcete stát signatářem, tak nám sdělte, že chcete být signatářem a co chcete ke jménu zveřejnit (viz vzor u ostatních signatářů).Signatáři jsou osoby poškozené státem, osoby, které hájí občany, kteří byli státem poškozeni. Seznam signatářů budeme doplňovat jednou týdně a zveřejňovat na webech. Signatáři předloží svůj příběh, který se bude medializovat.

Ostatní podporovatelé, pokud chcete Váš příběh medializovat, zašlete ho v podobě, kterou chcete uveřejnit. Bude zveřejněno na www.manifestiav.cz Rubriku kauz připravujeme. Rovněž sdělte, zda chcete uvést své jméno nebo jen iniciály.

Kdo je občan poškozený státem. Jsou to všichni, kterým byla způsobena škoda na zdraví, osobní společenská újma, finanční újma atd. Uvádíme příklady: osoby a jejich rodiny, které byly trestně stíhány, a podařilo se prokázat, že jsou nevinní, občané a jejich blízcí, kteří byli souzeni a odsouzeni ve vykonstruovaných trestných činech, lidé, kteří byli připraveni o bydlení (nezákonnou privatizací bytového fondu, či jinak podvedeni v oblasti bydlení, lidé, kteří byli poškozeni na zdraví – doživotní následky, podnikatelé, kterým bylo znemožněno podnikat, ve vykonstruovaných kauzách byli stíhání a připraveni o majetek, vykonstruované exekuce a občané připraveni nejen o majetek.

Občané a firmy poškozené chaotickou legislativou a zákony, které mají mnohdy retroaktivní účinek, či mají několikerý výklad. Podnikatelé poškození finanční správou, kdy byl nepodloženým obestavením účtů způsoben konec podnikání s nevyčíslitelnými škodami.

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy