Alena Vitásková: Stát a politici plundrují občany svěřený majetek

Alena Vitásková: Stát a politici plundrují občany svěřený majetek

Alena Vitásková: Stát a politici plundrují občany svěřený majetek

ROZHOVOR Šest let vedla Alena Vitásková Energetický regulační úřad. Po celou dobu dokázala udržet na uzdě ceny elektrické energie. Tím se stala trnem v oku energetickým šíbrům a po jejím konci ve funkci na ni spustili hon. Jedno obvinění střídalo druhé a z odbornice na energetiku se stala advokátka z lidu, která si vytvořila jasný názor na současný stav české justice. Prapůvod solárních problémů České republiky ale vidí v nařízeních Evropské unie, v jejíž nekompetentnosti a pasivitě vidí také příčiny současné celoevropské epidemiologické krize způsobené koronavirem. Díky krokům Evropské unie hrozí evropskému společenství blackout. Nejen energetický.

Dlouhé roky jste se musela bránit v trestních řízeních, ve kterých jste čelila obžalobám v několika kauzách. Nakonec jste byla zproštěna obžaloby. Nyní zbývá jediná u Okresního soudu v Jihlavě za údajné zneužití pravomoci při jmenování Renáty Vesecké místopředsedkyní ERÚ. Jak se na tato trestní řízení, kterými jste byla roky vláčena, díváte? Jde o veřejný zájem? Hájí těmito trestními řízeními stát své občany? V minulosti jste naznačila, že jde spíše o nějaké vyřizování si účtů s vámi ze strany vlivných energetických skupin, za to, že jste zabránila za svého působení na ERÚ zvyšování cen elektrické energie…

Budu konkrétní, byly to dvě trestní kauzy. Obě se týkaly zneužití pravomoci úřední osoby. V té první jsem byla po sedmi letech podruhé zproštěna. Poprvé jsem byla zproštěna, že nebyly důkazy, že bych se dopustila trestného činu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se dovolal k Nejvyššímu soudu a požadoval pro mě alespoň podmíněný trest, že jsem byla nedbalá, protože jsem nezasahovala do prvoinstančního řízení. To, že se do prvoinstančního řízení nesmí zasahovat z pozice druhé instance (což jsem jako předsedkyně ERÚ byla druhoinstanční orgán), tak to ví i podprůměrně nadané dítě v prvním ročníků učiliště, kde mají předmět nauku právního minima. To, že to neví nejvyšší státní zástupce České republiky Pavel Zeman, je nejen tristní, ale obrovská ostuda pro celou republiku. Pak zůstává nezodpovězenou otázkou, proč ho politici odpovědní za tento stav drží ve funkci? Pak nezbývá, než aby se občané skutečně zamysleli, k čemu takové politiky potřebujeme. Pavel Zeman totiž při podání dovolání musel zjistit, že jeho žalobce v této kauze padělal důkazy, manipuloval s důkazy, zjednodušeně řečeno, kryl trestnou činnost úplně jiných osob, než které ve vykonstruované kauze soudil.

To míříte v české justici hodně vysoko. Máte k tomu nějaké další argumenty? 

Když opomenu další zmanipulované důkazy, které Pavel Zeman coby NSZ předložil Nejvyššímu soudu, tak již z tohoto jediného vyplývá, že nezná zákony. Již to by měl být důvod na jeho okamžité odvolání, a to nejen svlečení z taláru, ale i trestně právní postih. Přestože jsem dávala v této věci, nejen jako Institut Aleny Vitáskové, z. s., což je spolek, který se zabývá ochrannou lidských práv a svobod, řadu podnětů, včetně trestního oznámení za manipulaci s důkazy a předložení nepravdivých důkazů, tak jak vidíte, se v naší společnosti nic neudálo. O všem je podrobně informována ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Uvidíme, zda dostojí svého postoje – padni komu padni – a začne se činností nečinností státního zastupitelství skutečně zabývat. Mlčí a státní zástupce brání. Tomu opravdu obyčejný občan nerozumí. Před pár dny propukla na Slovensku akce, kdy zatkli nejen prokurátory, soudce a pracovníky snad ministerstva spravedlnosti v kauze Kočner, související s vraždou novináře a jeho snoubenky. Opravdu musí dojít i u nás k vraždě novináře, který se nebude bát psát o mafiánských praktikách, abychom odhalili kolik takových „Kočnerů“ u nás je a jak jsou propojeni do nejvyšších pater politiky, justice, aby si zajistili domnělou beztrestnost?

VIP státní zástupci dále mohou ničit životy nevinným lidem, padělat důkazy a skrývat se za „svůj právní názor“. Co se týká kauzy Vesecká, tak je po pěti letech stále u soudu, nyní znovu u odvolacího v Brně. Nebudu se vyjadřovat. Vím, kdo kauzu na mé trestní stíhání objednával. Vím, jak ubohé právní znalosti má státní zástupce Kamil Špelda, údajně to není jeho první pokus mě nechat zavřít. Prostě žijeme v Mafiánově. Tak co chcete? Jednu věc si ještě neodpustím.

Povídejte…

Díky mým aktivitám ohledně lidských práv se setkávám se zahraničními institucemi. Nedávno to bylo s americkými představiteli těchto aktivit. Když vám oni řeknou doslova: „Česká republika je na prvním místě…“ při první polovině věty jsem se zatetelila blahem, že jsme v něčem na prvním místě, a nenechala je ze svojí nedočkavostí domluvit a zeptala se: „A v čem jsme na prvním místě?“ „No, jste první a jediný stát na světě, kdo trestně stíhá úřednici, která jmenovala do právní funkce bývalého nejvyššího žalobce, prokurátora, státního zástupce. Jste opravdu rarita, že osoba s takovým vzděláním a praxí je nevhodná do státního úřadu na právní pozici. Všichni se tomu smějí.“ Na to jsem reagovala. „Jen já se nesměji, já se pět let tahám po soudech a nikdo tento cirkus zkorumpovaných aktérů není schopen zastavit.“

Dlouhá léta, kdy jste se musela bránit obžalobám v trestních řízeních před soudy různých instancí, vás jistě donutila stát se zběhlou v právu a zákonech. Vyhnali vás z vaší manažerské kanceláře a uvrhli vás z oboru energetiky do oboru práva. Jak vás to změnilo nejen osobnostně, ale i profesně? Nevidíte v tom příležitost do budoucna, na které byste mohla stavět a pomáhat a předávat zkušenosti občanům, kteří se ocitnou v podobné pozici?    

To, že mi svoloč zničila život a uvrhla mě do oblasti, kdy jsem musela nahlédnout za oponu zločinného syndikátu, nemá žádná pozitiva, pouze negativa. Ten, kdo sám nic obdobného nezažije, tak neuvěří, že je to vůbec možné. Rozšířila jsem si obzor, co se skutečně pod pokličkou, skryto před běžným občanem, odehrává. Jak zločinný syndikát pracuje. Proto jsem také mohla napsat řadu knih a nyní mám rozepsanou další. Stala jsem se zběhlou v trestním právu, tím jednoduše zjistíte, s jakou znalostí zákonů pracují státní zástupci a bohužel i někteří soudci. Opravdu je to k pláči. Právní nihilismus je prosáklý všemi složkami státních institucí, které mají dbát na vymahatelnost práva a spravedlnosti. Mají dbát, aby soudci, státní zástupci, orgány činné v trestním řízení dbali spravedlnosti, ale byli i spravedliví. Jenže to by museli nejdříve znát, co ta slova obnáší, jakého jsou významu. Schválně se jich někdy při rozhovoru zeptejte. Zeptejte se jich na to, nebo třeba na mravnost.

Předávat zkušenost lidem, kteří se ocitnou v podobné pozici? To opravdu nejde, tím peklem si musí projít každý sám. Jediné, co jde a co mohu dělat a se svým Institutem Aleny Vitáskové dělám, je vzbudit občanskou veřejnost k činu. Zabránit tomu, aby se již nikdo nedostal do soukolí bezpráví, zábavy několika lumpů v taláru a jejich kumpánů, kteří mohou beztrestně ničit životy.

Máte už tedy konkrétní představu o své další společenské pozici a roli?

Ano, vidím svoji roli ve veřejném životě tak, jak to doposud dělám. Jako občanská veřejnost upozorňujeme politiky na nezákonnosti, na křivdy, které se lidem dějí. Žádáme po nich nápravu, žádáme odškodnění občanů poškozených státem. Žádáme, aby se změnily konkrétní zákony. Tady je moje role. Pracovat pro občany, chránit jejich lidská práva, bojovat proti křivdám, které se jim dějí a které přerostly v organizovaný systém. Politici se neuvědomují, že jsou našimi zaměstnanci. Občané jim svěřili svůj majetek – a oni ho plundrují? Tak to tedy ne!

Co se týká politiky, nikdy jsem nebyla v žádné politické straně, ani před revolucí, ani po revoluci. A tak to zůstane. U nás je volební systém velmi špatný. Nesčetné množství politických subjektů, kterým nakonec stačí pár procent, aby dostaly na svoji činnost nějaké peníze ze státního rozpočtu, a je to. Když se dostanou do Parlamentu, tak vidíte, co z toho pak je, koalice, bramboračka, pro lidi nic pozitivního. Až jednou přijde síla, která bude mít šanci změnit Ústavu v těch základních záležitostech, tak pak se může i u nás něco změnit.

Po boji s mocnými energetickými skupinami jste přešla do boje s justicí. Boj je vám zřejmě souzen a je vidět, že se jen tak nedáte. V příštích dnech dokonce připravujete seminář na půdě Parlamentu ČR. Co budete chtít poslancům sdělit?

Vy to nazýváte boj, já jsem skromnější. Já si myslím, že dávám občanům informace. Jak si je doplní, nebo vyhodnotí, nechávám na nich. Pokud je to boj s bezprávím, tak pak ano. To, že je justice u nás nefunkční, že je vymahatelnost práva a spravedlnosti pohádkou, o tom se přesvědčují občané sami a nejedná se o jedince. I já jsem se přesvědčila, když jsem upozornila z titulu své funkce na tunelování veřejných financí. Výsledek zná nejen celá naše země, ale i v zahraničí. Dokonce jsem měla rok policejní ochranu, jako vysoký státní úředník, která mi byla nařízena. Opravdu to má něco společného s právním státem? Vítejte v Mafiánově. Poslance informuji o stavu justice, doposud bezvýsledně.

Česká justice řeší momentálně řadu významných kauz, které mohou ovlivnit další směřování naší republiky. Očekáváte od semináře v Parlamentu ČR, že u poslanců změníte jejich pohled na českou justici příp. energetiku? 

Ano, pevně věřím, že nastane zlom a poslanci si uvědomí, že situace je již nejen za hranou, ale vážně ohrožuje demokracii naší země. Přece nám nemohou vládnout nevolené struktury, nemohou pod „záštitou“ právního názoru provádět teror v naší vlasti a s jistotou beztrestnosti ničit lidské životy. Politici již dále nemohou připouštět justiční genocidu vlastního národa. To se již dostáváme na práh vlastizrady, a to již přestává být legrace pro kohokoliv. Stejně tak druhá strana mince, nestíhání závažných trestných činů a jejich zametání pod koberec způsobuje miliardové, či mnohdy nevyčíslitelné škody našim občanům, našemu státu.

V současnosti se střetává naše státní energetická politika se svou orientací na jadernou energetiku a vizí „jaderné budoucnosti“ s evropským pojetím energetiky, která vidí budoucnost naopak v obnovitelných zdrojích. Jak se na to díváte vy jako odbornice na energetiku?

Peklo začíná v Bruselu, kde se z obnovitelných zdrojů stala energetická politika. Hovoří se o ekologii a připravuje se jeden nesmysl za druhým, aniž by došlo k vyhodnocení jednotlivých kroků. Nejen mladší generací jednoduše ohloupili a zatáhli do neskutečného byznysu, který je s přechodem na novou energetickou politiku v Evropě spojen. Bezpracně získané peníze z dotačních programů lákají nejen podnikatele, ale bohužel i některé politiky a jejich spojence, kteří mají na tento vývoj vliv.

Přechod na obnovitelné zdroje současného typu již nehovoří o nevratných škodách, které mají dopad na životní prostředí, potravinovou soběstačnost, zničení zemědělské půdy, ztrátu energetické bezpečnosti, prudký růst cen energií, energie jen pro bohaté, energetickou chudobu a další a další dopady.

Evropská unie selhala v mnoha aspektech. V dnešní podobě je to nefunkční spolek. Referendum o vystoupení z EU je akutní, a pokud bude vyhlášeno, budu hlasovat pro vystoupení. Český národ je životaschopný a pevně věřím, že máme ještě sílu s našimi občany, podnikateli vybudovat v mnoha směrech soběstačnou krásnou vlast a spolupracovat se všemi zeměmi, které o to budou stát. Poslední memento pro naše zodpovědné politiky je přece „Coronavirus“ a totální selhání Evropské unie. Na co chcete ještě čekat? Na totální blackout?

Po svém příchodu na ERÚ v roce 2011 jste hned upozornila na problematický systém podpory solární energetiky. Za vaše upozornění jste byla odměněna kriminalizací, která stále není u konce. Nepřijde vám to ze strany státu podivné, až sprosté, že se snažil potrestat vrcholnou úřednici, která v souladu se svými povinnostmi upozornila na ekonomickou zběsilost podpory solární energie?

Slova „podivné, až sprosté“ mi ve vaší otázce nesedí. Sprosté, vulgární, odporné, hnusné, k zblití – ano, a další řada slov by byla výstižnější. Co chcete od představitelů státu, kteří si připraví zákony, veřejné podpory, dotace a pak z těchto příjmů bohatnou na úkor obyčejných lidí, normálních podnikatelů? Co chcete od státu, kde premiér a ministryně spravedlnosti se shodnou, že je možné trestní stíhání a odsouzení objednat, a pak řadu let s tím nic nedělají? Ano, solární elektrárny jsou zločin, nikoliv těch normálních podnikatelů, kteří se chytili nevídané příležitosti a chtěli zbohatnout. Je to zločin státu, konkrétních politiků a státních úředníků, kteří ten „zločin“ připravili, a jak se ukazuje, tak mnozí z toho zločinu bohatnou. Nikdo z nich doposud nestanul před soudem. Jak by také mohl, že jo? Kdo by je také žaloval?

Nakonec jste v kauze chomutovských elektráren Saša Sun a Zdeněk Sun byla nejprve odsouzena k nepodmíněnému trestu a následně pravomocně osvobozena. V novém nařízeném projednávání u Krajského soudu v Brně se státní zástupce, a dokonce i soudce, při vašem osvobozování vyjadřovali spíše tak, že jsou o vaší vině přesvědčeni a osvobozují vás jen na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nepřijde vám to už spíše jako zaujaté jednání krajského soudu vůči vaší osobě a možná celé kauze chomutovských elektráren?

Již jsem se zmiňovala, byla jsem zproštěna dvakrát. Nejen Vrchním soudem v Olomouci, ale i Nejvyšším soudem, kde usiloval o mé odsouzení NSZ Pavel Zeman. Že mě nakonec Krajský soud v Brně definitivně zprostil obžaloby, tím skončila má sedmiletá dehonestace ve vykonstruovaném zločinu, na němž se mimo jiné podíleli vyšetřovatel Pinka, státní zástupce Mezlík a v poslední řadě také soudce Novotný. Netajím se tím, že jsem na soudce Aleše Novotného podala jak trestní, tak občansko-právní žalobu. Že jsem se připojila k trestnímu oznámení na státního zástupce Radka Mezlíka. Oba jsou z mého pohledu zločinci, kteří musí jednoho dne stanout za své zločiny před soudem. Odsuzují nevinné lidí, buďto neznají zákony, nebo pracují na objednávku, jak sdělil premiér Andrej Babiš, že se dá trestní stíhání u nás objednat.

Domnívám se, se znalostí všech věcí, že nejen státní zástupce Radek Mezlík pracoval v jiném zájmu než v zájmu spravedlnosti a práva. Pane redaktore, já odmítám „nějakou podivnou praxi“ vydávat nebo odebírat licence na objednávku. Jednala jsem pouze a jedině podle zákonem daných podmínek. A to státní zástupce Mezlík asi nechápe.

Není paradoxní, že ve stejné kauze jste byla osvobozena a bratři Zemkovi byli potrestání tvrdými, nepodmíněnými tresty? Vy jste přece stála za názorem, že licence Zemkovým elektrárnám, které ERÚ udělil, byly uděleny v souladu s tehdejšími pravidly.

Nyní chcete srovnávat hrušky s jablky. To se dostáváte na úroveň nekompetentních státních zástupců, a to snad nemáte zapotřebí. Hodnotily se jiné skutky, to je za prvé. To, že mě přimotal státní zástupce Mezlík se svými kumpány do této kauzy, stejně jako paní Schneiderovou, tak to jen proto, aby se s tou jeho upatlanou žalobou dalo vůbec něco dělat. Byla to přece mediální bomba! A o to šlo. To, že je to smýšlené, přece občan nemůže poznat. Předhodili občanům oběť jejich zločinů.

Nicméně, vrátím se k Zemkům a vaší otázce. Já jsem u ohledání Zemkových elektráren v roce 2010 nebyla, byli tam pracovníci z ERÚ a odsouhlasili vydání licencí. Podotýkám, že tito údajní odborníci z ERÚ při ohledání elektrárny dali souhlas k vydání licencí. Sice v pozdních večerních hodinách na silvestra 2010, ale dali. To byli pracanti, že? V té době byli ve vedení ERÚ předseda Josef Fiřt, místopředseda B. Němeček, dále A. Panák, Krejcar, Trávníček, Zdvihal a další. Nebyla jsem u toho ani já, ani Schneiderová, ani Chalupa. Do úřadu jsme všichni nastupovali s odstupem větším než půl roku, kdy licence byly vydány. Nad tím, že se orgány činné v trestném řízení, justice nezabývaly osobami, které u vydání licencí byly a schválily stav elektráren k vydání licencí, se podivil i Nejvyšší soud ve svém výroku. Podotýkám, že to nebyl jediný údiv soudu nad tímto počinem, ale to bylo v jiné věci. V dané věci Nejvyšší soud sdělil: „Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, jako byla věnována osobám, majícím v časovém odstupu řádu roků zpětně posuzovat korektnost tehdejších rozhodnutí při ne zcela vyhraněných náhledech na právní stav věci.“

A nyní, co se týká bratrů Zemků a dalších odsouzených v této kauze, kteří jsou ve výkonu trestu (je jich, myslím, pět, někteří zemřeli). Státní zástupce Radek Mezlík se chválí, že snad mají souhrnný trest 35 let. K tomu musím sdělit, že kdyby Mezlík někdy pracoval skutečně v provozu, tak by se na řadu věcí díval jinak. Za mé dlouhé více než 45leté pracovní kariéry jsem dlouho pracovala rovněž na investičním úseku významné plynárenské společnosti. Byla jsem u výstavby jak podzemních zásobníků, tranzitních plynovodů, kompresních stanic, záměny plynu, tak vím, co je zkušební provoz, jaké nedodělky jsou schváleny při kolaudaci, jak taková investice najíždí do trvalého provozu. Mým trestním stíháním v této vykonstruované kauze jsem byla nucena se seznamovat zpětně, vč. satelitních snímků z období 26. 12. 2010, znaleckých posudků atd. prostě se vším, co se podařilo nashromáždit nejen v trestním spise. Po vyhodnocení informací z trestního spisu, všech důkazů, které státní zástupce před soudem buďto skrýval, nebo je nepřipustil, dokonce zesměšňoval analýzu prof. Jelínka, tak z těchto dokumentů se domnívám, že ve vězení jsou v této souvislosti nevinní lidé. Pokud se jedná o padělek revizní zprávy, která neměla vliv na správní řízení a vydanou licenci v roce 2010, tak tam, pokud by byla největší přísnost, jakou si můžeme jen představit, tak možná nějaká podmínka za padělání této nepodstatné listiny, ačkoliv i v této věci bych viděla spíše ty, ty, ty, to se nedělá, přestože správní orgán, tj. v té době zcela nekompetentní ERÚ, po tobě chtěl nezákonné blbosti. To je tak vše…“

Krajský soud argumentoval při odůvodnění rozsudku nad Zdeňkem a Alexandrem Zemkovými existencí nějakého interního předávacího protokolu skupiny Z Group, který ale vůbec nebyl součástí licenčního řízení. Druhým hlavním důkazem pak mělo být nepropojení pár jednotek kusů elektrických kabelů z několika tisícovek. Vy tu kauzu, i díky tomu, že jste v ní figurovala, znáte detailně. Nejsou uváděné argumenty pro poměrně tvrdé odsouzení dvou lidí přece jen málo? Obě elektrárny přece byly plně funkční a dodávaly energii do sítě už deset dní před často propíraným silvestrem 2010, kdy dostaly formální razítko ERÚ.

Na tuto otázku jsem vám již odpověděla. Drakonické tresty stejně jako trestní stíhání mají dle mého názoru a znalostí jiný důvod. Však uvidíme, kdo se chce zmocnit Zemkova impéria. Nebo je to vyřizování účtu z minula? Nebo že by se, dokonce, Zemek cukal dát úplatek za licence, které mu byly vydány po obhlídce 31. 12. 2010? To je ale dareba, to chce trest nejvyšší. Tak nějak je připravována moje další kniha, která by měla vyjít ještě letos.

Z vašich úst vyšel termín „solární baroni“, který se v médiích i u veřejnosti už zažil. V současnosti je za solárního barona, i díky masívní mediální kampani, označován i Zdeněk Zemek. Neměl být on prostřednictvím soudních kauz a různých reportáží předhozen veřejnosti jako viník solárního zbláznění se tehdejších zákonodárců a ti praví solární baroni se někde v ústraní jen tiše usmívají?

Nevím, jestli jsem to byla já, nebo premiér Nečas, kdo první řekl „solární baroni“. K tomu je nutno dodat to, co jsem uváděla v této souvislosti. Jak v mých knihách (trilogie Solární baroni) tak v celé řadě vystoupení jsem popsala kategorie, kdo jsou solární baroni, solární psanci, či solární žebráci. Z toho jednoznačně vyplývá, že Zemek rozhodně nepatří mezi solární barony. Baroni jsou ti, kteří zločin připravili a dnes patří mezi velmi bohaté, nikdy nestanuli před soudem, maximálně jako svědci, když stanuli před soudem mnohdy nevinní. Tento zločin nás daňové poplatníky stojí cca 27 mld. Kč ročně a bude se zvyšovat. Nápravu chybně stanovených výkupních cen energií o cca 162 mld. Kč státní zástupce Radek Mezlík opakovaně zametl pod koberec. Naprosto špatná legislativa, která tento zločin spustila, není dílo nepostižitelných, oni jsou za to, co způsobili, odpovědni. A nelze se skrývat za odsuzování v této oblasti nevinných lidí. Domnívám se, že Zemek ví, kdo stavěl elektrárny v chomutovském areálu, kdo jsou skuteční majitelé. V jakém stavu tyto elektrárny byly, když jim ERÚ vydával licence v závěru roku 2010. Je tam asi deset elektráren a Zemkovi patří tři.“

Při psaní svých knih jste využila své zkušenosti s působením na ERÚ i s bojem se zločineckým syndikátem, jak ve své poslední knize Krvavé slunce pod gilotinou nazýváte energetickou mafii. Vidíte pod tímto názvem i pod názvy kapitol této knihy (Mafiánov 1–49) někoho konkrétního?

Samozřejmě, že jsou v knize uvedeni konkrétní účastníci zločinného syndikátu. A to nemusíte číst ani mezi řádky. Stačí si spojit tři úhly pohledu na solární zločin, a to: Vysokého státního úředníka v mé osobě, dále policisty, který skutečně zločin šetřil a člověka, který vlastní patent na solární aplikace a má obrovské znalosti, jak se jednotlivé stavby a pro koho realizovaly. Chce to jen v klidu si knihu přečíst. Jen se divím, že pan premiér mlčí, stejně jako ministryně spravedlnosti. Zločin státních zástupců z toho čiší jako sláma z bot. Včera (tj. 14. 3. 2020) pod vlivem koronaviru se nějak pozapomnělo na to, co se děje v justici na Slovensku. Ve vazbě skončili soudci, pracovnice ministerstva spravedlnosti, státní zástupci, advokáti a další účastníci zločinného syndikátu, jehož činnost se neštítila ani vraždy mladých lidí, kteří na jejich zvěrstva upozorňovali. Jak to bude probíhat u nás, píši ve své knize Solární baroni – III. Vrazi v taláru.“

Autor rozhovoru: Aleš Mazúrek

Foto zdroj: irozhlas | Parlamentní listy

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy