POD ROUŠKOU KRIZE OPĚT ZLOČIN, TENTOKRÁT BIOMETAN

POD ROUŠKOU KRIZE OPĚT ZLOČIN, TENTOKRÁT BIOMETAN

POD ROUŠKOU KRIZE OPĚT ZLOČIN, TENTOKRÁT BIOMETAN

  • MPO ministr Karel Havlíček připravuje finanční podporu kontraverzního biometanu v době, kdy na občany, živnostníky, firmy doléhá krize nebývalého rozměru!!

 

  • Jak se Babišova vláda postaví ke kontraverzní novele zákona o podpoře biometanu na svém zasedání (asi 27. 4. 2020)?

 

  • Připravuje se „tunel do veřejných financí“ stejně, jako tomu bylo u fotovoltaik?

 

  • Zneužití krize v létech 2008-2009 = solární tunel do veřejných financí ve stovkách mld. korun, které stále hradíme!

 

  • Hrozí stejné zneužití probíhající krize v roce 2020 – a dále?

 

  • Jaký „tunel do veřejných financí“ chystá Babišova vláda?

 

 

V létech 2008 – 2009 probíhala v Evropě krize, která neměla ani zdaleka takový dopad, jak lze očekávat od ochromení hospodářství v důsledku probíhající pandemie.

Zda ti, kteří nesou odpovědnost za vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob, znemožnění pracovat, jednali v souladu se zákony, je jinou otázkou a určitě to bude předmětem možných rozsáhlých soudních sporů. To je jiné téma, přičemž nezpochybňujeme nutná – přiměřená opatření, která v souvislosti s neznámým virem je důležité udělat pro ochranu zdraví občanů.

Nás zajímá, co se děje v nouzovém stavu v oblasti zákonů a s tím souvisejících možných překvapení (poškození) občanů, firem, daňových poplatníků. Zajímá nás, zda se chystá drancování státního rozpočtu pro zbohatnutí vyvolených jedinců, v neprospěch občanů, v rozporu s veřejným zájmem.

Zatím co se občanská veřejnost snaží všemožně pomáhat, od šití roušek přes dodržování mnohdy zcela chaotických nařízení, které vláda v průběhu nouzového stavu vyhlašuje, tak se na druhé straně připravuje další tunel do veřejných financí. Podporu biometanu, která může v následujících létech dosáhnout možná stovek miliard korun, nelze jinak nazvat, než tunel do veřejných financí, který již známe v jiné podobě – viz fotovoltaika.

Něco obdobného jsme totiž zažili právě v průběhu poslední krize 2008-2009, kdy se bez kontroly, (legislativně ne zcela jasných podmínek) podpořila výroba elektrické energie z fotovoltaických elektráren. Kdy naprosto nepřiměřena podpora tohoto energetického zdroje, přinesla pouze vysávání veřejných financí, zničená úrodná pole, vykácené sady, vinice, stavby v chráněných oblastech, jen aby se tento zločin (mrhání veřejných financí) mohl realizovat.

O nepřiměřenosti podpor pro fotovolatické elektrárny, o „solárním zločinu“ hovoří všichni. Prezident Miloš Zeman opakovaně ve svých projevech upozorňuje (v této souvislosti) na mrhání veřejných financí, k němu se přidává verbálně premiér Babiš a řada politiků. Výsledek je, že k nápravě kolem podpory pro fotovoltaické elektrárny se neudělala „žádná nápravná“ opatření. Odsoudilo se několik nepodstatných lidí, z nichž mnozí nevině.

Zločin za stovky miliard korun, který má stále krytí mocných tohoto státu, zůstává de facto nepotrestán. Státní zástupce Radek Mezlík v klidu zametá stopy.  Přičemž viníci si pohodlně užívají bezpracně nabytých miliónů a připravují další podporu „biometan“ a to v době, kdy nás čeká hospodářská krize, o jejichž rozměrech se šíří pouze dohady.

Vláda Andreje Babiše bude předmětnou novelu zákona (řešící také biometan) pravděpodobně projednávat dne 27. 4. 2020. Poslanci a senátoři by měli být před takovouto novelou zákona na pozoru a tuto odmítnout. Zamezí tak dalšímu mrhání financí ze státního rozpočtu a to dokonce v období, kdy tato vláda navrhuje rozpočtový schodek – deficit 300 mld. Kč.

Podpora biometanu se v minulých létech nepřipustila, přestože byla obrovská touha nejen bývalého poslance Milana Urbana (ČSSD), ale i dalších, tuto realizovat. Celý záměr prostě v období 2011-2017 se nepodařilo prosadit. Babišova vláda ve spolupráci s ČSSD dělala však kroky k prosazení biometanu promyšleně. Nejdříve vrátila na Energetický regulační úřad pracovníky, kteří nesou spoluodpovědnost za solární boom. A nyní je již na projednání vlády návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, kde biometan se bude těšit podpoře z veřejných financí. To je z našich peněz.

Koaliční vláda Andreje Babiše (jehož firmy ve svěřeneckém fondu pobírají dotace v astronomických objemech) a Jana Hamáčka (ČSSD umí v podporách pro obnovitelné zdroje doslova „chodit“ viz solární byznys)do novely zákona o podporovaných zdrojích znovu biometan zahrnuje (gestor zákona MPO – ministr Karel Havlíček). Odvolávání na Evropskou komisi a různá její nařízení jsou již směšná. Naši občané čelí a budou podrobeni krizí, kterou si nedokáží v plném rozsahu ani představit. A politici jsou v prvé řadě odpovědni nám, občanům, nikoliv za plnění nesmyslných požadavků EK.

Občané budou v dohledné době čelit dopadům krize na jejich životní úroveň, budou zadlužení a k tomu přistupuje vláda nesmyslným rozhazováním peněz a zadlužováním státu pro následné generace a to nevídaným způsobem. Navýšení rozpočtového schodku na 300 mld. Kč, v tichosti podpora biometanu – zdroje, který nepřinese žádná pozitiva, jen další plundrování zemědělské půdy, která je již tak vyčerpána řepkovým byznysem pana premiéra.

Novela zákona o podporovaných zdrojích, není krokem k zajištění energetické soběstačnosti, k zajištění potravinové soběstačnosti, k zajištění bezpečnosti naší vlasti. Je to pouze tunelování veřejných financí s krycím názvem „nařízení EK, nebo snad Green deal“.

Je pochopitelné, že růst zadlužení naší země ve stovkách miliard korun (jako dopad opatření proti koronaviru), budeme muset nakonec zaplatit my všichni, na daních, na snížení životní úrovně. Den po té, pokud nastane, budou chudí ještě chudší, bohatí ještě bohatší…. A pár jedinců může nezřízeně zbohatnout na nesmyslných dotacích, pokud se tato krize bude řešit jako ta v r. 2008  rozmařilými dotacemi do obnovitelných zdrojů – tunelem do veřejných financí s krycím názvem „FOTOVOLTAIKA“.

Stovky miliard korun, které budou prohlubovat zadlužení a zvyšovat schodek v hospodaření státu povedou k vědomému ekonomickému průšvihu. Rozpočtové „ELDORÁDO“, tunelování veřejných financí přes různé nesmyslné „dotace“ (biometan nevyjímaje) je vážným ohrožením bytí každého z nás.

 

Autor: Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Signatářka a mluvčí Manifestu IAV – občanů poškozených státem

Hlučín, dne 26. 4. 2020

 

 

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy