Další oběť justiční zvůle: slušný člověk utýrán účelovým stíháním a odsouzením

Další oběť justiční zvůle: slušný člověk utýrán účelovým stíháním a odsouzením

Další oběť justiční zvůle: slušný člověk utýrán účelovým stíháním a odsouzením

Slušný a pracovitý člověk. Jedinou jeho vinou bylo, že postupoval zcela v souladu se zákony. Přesto, nebo právě proto byl odsouzen. Až do smrti věřil, že žije v právním státě. Zemřel utýrán nesmyslnou obžalobou.

Další slušný a pracovitý člověk neunesl účelové stíhání a odsouzení. Zasvěcení věděli, že musí být odsouzen, i když postupoval zcela v souladu se zákony, resp. právě proto, že postupoval dle zákonů. On ale až do své smrti věřil, že žije v právním státě a že se tedy nemusí ničeho bát.

Zkušený a poctivý dlouholetý pracovník SEI a následně ředitel licencí v ERÚ, Ing. Jaroslav Chalupa, byl od prosince 2016 do března 2020 utýrán nesmyslnou žalobou, která byla založena na tom, že „policejní orgán se domníval, že motivem jednání Ing. Jaroslava Chalupy bylo krýt předchozí trestnou činnost Ing. Aleny Vitáskové a Ing. Michaely Schneidrové“, i když tato trestná činnost nikdy nenastala…Laik žasne, odborník se diví (nebo šílí).

Ing. Vitásková se měla provinit tím, že v únoru 2012 jako druhoinstanční orgán, předsedkyně ERÚ, nezákonně nezasáhla a nenařídila obnovu licencí Zemkových fotovoltaických elektráren v Chomutově. Zemkovy elektrárny byly pravomocně uvedeny do zkušebního provozu dne 20. listopadu 2010 a začaly dodávat do sítě elektřinu 22. prosince 2010. Těmto elektrárnám proto byly, i na základě závěrů kontrolních prohlídek kontrolní skupinou, jejímž členem byl i dnešní člen Rady ERÚ, a to i za přítomnosti nezávislých soudních znalců, řádně uděleny dne 31. prosince 2010 licence.

Proč však těsně po vyhodnocení bezpečného zkušebního provozu a jejich zkolaudování 25. února 2011 náhle další člen vedení ERÚ, dnes opět fungující na ERÚ, pojal podezření na neprokázání jejich bezpečnosti a v březnu 2011 na ně poslal udání? To je prý otázka, dle zasvěcených, kteří to ale nikdy neodsvědčí, asi tak za 20 milionů Kč. A proč nesplnil svoji povinnost, pokud měl důvodné pochybnosti o bezpečnosti? Proč nepodal v té věci podnět ke stavebnímu úřadu, aby bezpečnost prověřil, to by mohly zodpovědět pouze orgány nečinné v trestním řízení, pokud by někdy tuto základní otázku šetřily. Dle českého státu a českých zákonů jsou Zemkovy elektrárny od 20. listopadu 2010 až dodnes stále trvale bezpečné. Ale české soudy používají, dle anglosaského vzoru, judikáty a dle těchto judikátů shledaly, že tyto zcela bezpečné elektrárny nejsou způsobilé k bezpečnému podnikání, tj. mohou bezpečně vyrábět, ale nesmí dodávat a prodávat elektřinu…. Laik žasne, odborník se diví (nebo šílí).

Když se v srpnu 2011 změnilo vedení ERÚ, nová předsedkyně se nenechala do této nechutné šarády zatáhnout. A v únoru 2012 iniciátor honu na Zemkovy elektrárny, místopředseda ERÚ, t.j. druhoinstanční správní orgán, porušil zákon a snažil se přesvědčit předsedkyni a přinutit svoji podřízenou, nově jmenovanou ředitelku odboru licencí Ing. Schneidrovou, aby v rozporu se všemi výslechy svědků, revizními zprávami, pravomocnými doklady a znaleckými posudky nařídila obnovu licenčního řízení s cílem licence Zemkovým elektrárnám odebrat. Prvoinstanční správní orgán – Ing. Schneidrová se dle soudů vážně provinila tím, že neuposlechla tohoto nezákonného pokynu místopředsedy ERÚ, a za to byla odsouzena na 8,5 roku vězení, které odvolací soud změnil na 7 let. Po téměř roce nezákonného věznění ji dostal na svobodu až Nejvyšší soud. Nejvyšší soud jasně konstatoval, že postupovala dle zákona a že pokyn místopředsedy nebyl v souladu se zákonem, což dodnes, v rozporu s právem i logikou, státní zástupce napadá a zpochybňuje přitom i kompetentnost Nejvyššího soudu…. Laik žasne, odborník se diví (nebo šílí).

Předsedkyně ERÚ Ing Vitásková, na rozdíl od místopředsedy ERÚ, nezákonně nezasáhla a soud ji proto potrestal 8,5 lety vězení. Až po 6 letech justičního týrání byla Ing. Vitásková pravomocně zcela zproštěna nezákonných obvinění.

V závěru minulého týdne ale naposledy vydechl Ing. Chalupa, jehož jedinou vinou bylo, že v lednu 2014 postupoval přesně v souladu s platnými zákony, vyhláškami i tehdy platnou judikaturou. Nemohl tušit, že v průběhu roku 2015 státní zastupitelství změní pohled na platnost zákonů i na judikaturu. Dle nové judikatury, vytvořené na konci roku 2015 a v dalších letech, se zcela zákonné konání Ing. Chalupy z ledna 2014 náhle stalo ex post dle nové judikatury trestným. Na konci roku 2016 byl obviněn se zdůvodněním, kterému se i policisté – právníci smáli, ale dne 18. února 2020 byl přesto odsouzen a v pátek, 27. března 2020, pošpiněn nezákonným jednáním české justice, s oprávněným pocitem strašné křivdy a hrozného nevděku státu za jeho celoživotní poctivou práci, zemřel.

Čest jeho památce, další oběti justiční zvůle.

Ivan Noveský, Institut pro energetiku
energetik a právník
zakládal v roce 2001 ERÚ a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy