Proč jmenovat kováříčka, když můžeme mít kováře? Hovoříme s I. Noveským

Proč jmenovat kováříčka, když můžeme mít kováře? Hovoříme s I. Noveským

Proč jmenovat kováříčka, když můžeme mít kováře? Hovoříme s I. Noveským

Zajímavý článek vyšel na webu Hrot. Na některé skutečnosti v něm uvedené, jsme se, pro upřesnění, zeptali Ivana Noveského, který Energetický regulační úřad (ERÚ) v roce 2001 zakládal a v letech 2016 – 2017 byl jeho 1. místopředsedou a dnes je předsedou Institutu pro energetiku:

Pane Noveský, víte něco o výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu vypsaném 3. 7. 2020 na doplnění člena Rady ERÚ od 1. 8. 2020?

Ivan Noveský: Situaci v energetice náš institut samozřejmě velmi pečlivě sleduje, proto nás zarazilo, že jedno výběrové řízení  bylo, prakticky zcela identicky, vypsáno 2x. Poprvé dne 21. 6. 2020, s termínem předložení přihlášek  3. 7. 2020, a podruhé dne 3. 7. 2020, s termínem podání přihlášek 13. 7. 2020. Takovéto počínání vzbuzuje otázky, nejen právní, ale i o možné účelovosti.

Podle informací Hrotu se přihlásili pouze 3 uchazeči, není to málo?

Osobně vím, kromě těchto tří, o dalších třech jiných přihlášených, ale nevím, zda se přihlásili do 1. výběrového řízení či do 2. výběrového řízení na tu jednu pozici.

Četl jste článek v Hrotu?

Ano, a docela mne pobavil, jako PR pana Krejcara je ten článek velmi dobrý, z hlediska  objektivnosti informací, se nezlobte, ale raději to nebudu hodnotit.

Můžete být konkrétní?

Vytváření negativního obrazu pana Kanty, pouze proto, že pracoval velmi úspěšně ve společnosti ČEZ a hájil perfektně její zájmy je až úsměvné a nabízí se proto otázka: Proč by si měla vláda vybrat podřízeného kováříčka, když může mít schopného kováře? Z poněkud nestandardního lobbistického dopisu čtyř členů Rady ERÚ panu ministrovi Havlíčkovi, vyplynulo, že bez znovuzvolení pana Krejcara Rada ERÚ nebude řádně fungovat. Určitě by tedy k funkčnosti Rady ERÚ přispěla manažersky mnohem silnější osobnost pana Kanty, kterého již v minulosti někteří dnešní členové Rady poslouchali.

Pardon, jak to myslíte?

Pan Krejcar na vedoucí pozici v ERÚ v roce 2010, společně se svým tehdejším vedoucím a dnešním předsedou Rady ERÚ a dalším členem Rady ERÚ, přijímali písemné pokyny od pana Kanty z ČEZ a tyto pokyny pana Kanty plnili. Takže, pokud bych měl volit, naštěstí to není můj problém, ale problém vlády ČR, raději bych si vzal toho nejschopnějšího, který má manažerské schopnosti, než ty, kteří byli již tehdy v podřízenosti. A navíc byli pro přehmaty (nemohu říci zločiny, protože nikdy nebyli za mnohamiliardové škody ani obviněni) z ERÚ potichu „odejiti“, aby se nyní postupně vraceli.

 

Podle informací týdeníku Hrot se přihlásili tři uchazeči s velmi rozdílným pohledem na směřování energetiky?

No právě, z toho by měla jít na všechny české spotřebitele a jejich peněženky doslova hrůza, pokud by měli relevantní informace. Asi většina spotřebitelů slyšela a tedy ví, že fotovoltaické elektrárny jsou tunelem na peníze pro solární barony. Ale většina spotřebitelů ani netuší, že trestní a další postihy se nikdy netýkaly a netýkají skutečných solárních baronů. Asi by se opravdu divili, kdyby zjistli smutnou skutečnost, že, až na nečestné výjimky, jsou souzeni pouze ti slušní a poctiví investoři, kteří byli někde někým vybráni na vytvoření kouřové clony, aby nebylo vidět na skutečné solární barony. Asi nejlépe to vystihl pan ministr Havlíček, když konstatoval v rozhovoru pro HN ze dne 16. 4. 2019, dovolím si citovat: “Ostrouhali spotřebitelé, firmy i seriózní investoři,..”

Prosím, zkusme se vrátit k rozdílnosti pohledů na energetiku.

No právě. Z pohledu solárních baronů plně chápu jejich preferenci „moderního pohledu“ na energetiku. Bohužel, většinu národa tvoří spotřebitelé, kteří to všechno „moderní“ a úžasné, ale bez dotací zcela nefungující, v energetice musí draze zaplatit v cenách energií. A tito spotřebitelé, kteří do toho nemohou vůbec mluvit, by určitě preferovali mnohem lacinější energie bez mnohamiliardových solárních a dalších tunelů, které vždy musí zaplatí pouze a jenom oni, spotřebitelé. Ale právě ti s „moderním“ pohledem na energetiku, kteří solární boom roku 2010 vytvořili, porušením zákonů a vyhlášek, a způsobili tím škodu státu a spotřebitelům minimálně ve výši 162 miliard korun, nikdy nebyli ani obviněni, natož souzeni. Asi to nebude pouze proto, že  měli a i nyní mají pozitivní názor na moderní energetiku!? Navíc se většina z nich právě vrátila na ERÚ. A tito moderní doslova „vyházeli“ na začátku letošního roku zkušené odborníky na regulaci a na kontrolu nákladů regulovaných subjektů, kteří by jim mohli překážet v budování moderní energetiky, nyní např. ve formě biometanového tunelu, což je velmi špatná zpráva pro spotřebitele.

Co je to biometan?

Biometan je, velmi zjednodušeně popsáno, uměle vyráběný a silně předražený, zemní plyn. Za 173 miliard Kč zaplacených spotřebiteli, se vytvoří nová skupina biometanových baronů, náhradou za mediálně odhalené solární barony. Škody na ekologii způsobené výrobou biometanu, který může nahradit zcela zanedbatelnou část zemního plynu, který do Evropy dnes dodávají Rusové přes Německo, nebo Američané např. přes Polsko, za trvale konkurencí stlačované ceny, si čeští občané určité nezaslouží, stejně jako vyhozené stamiliardy korun …. Takže, pokud se ptáte mě, jako spotřebitele, energetika a občana ČR, tak preferuji konzervativní, t.j. peněženky spotřebitelů, ekologii, ekonomiku a energetiku neničící, přístup k energetice, bez moderních tunelů.

Ale někteří solární baroni byli přece skutečně pravomocně odsouzeni?

Žádný solární baron nebyl souzen ani odsouzen. Odsouzeni byli, troufám si tvrdit většinou, pouze účelově vybraní investoři. Typickým příkladem účelové kriminalizace je, mediálně velmi známý, odstrašující příklad, který, bohužel i u odvolacích soudů, zcela ignoroval skutkovou podstatu, vč. znaleckých posudků renomovaných ústavů. Soud nalézací poslal v únoru 2016 na 7 let do vězení jednatele, který se „provinil“ pouze tím, že podepsal interní předávací protokol, který ale neexistuje ani v energetickém zákonu ani v licenční vyhlášce a s licencí dle zákona nikdy nijak nesouvisel. Soud, aby se zavděčil vrchnímu státnímu zastupitelství, ocitoval v rozsudku jeho zjištění, že: „elektrárna nebyla hotová ani zčásti“ na Silvestra 2010. Smutným paradoxem a ostudou orgánů činných v trestním řízení je, že v červenci 2016 nejprve pravomocně Policie ČR a posléze i Krajské státní zastupitelství opakovaně potvrdily, že konkrétně tato elektrárna byla již v prosinci 2010 bezpečná, provozuschopná a vyráběla a dodávala elektřinu dle zákona. S obdobným tvrzením nakonec přišel i sám žalobce v roce 2018, kdy písemně potvrdil, že elektrárna „…měla instalovanou veškerou technologii včetně fotovoltaických panelů, …“. Ale jednatel dodnes za, „nebezpečnou a nehotovou ani zčásti“, byť řádně zkolaudovanou, elektrárnu, která, od 22. prosince 2010 až dodnes, zcela bezpečně a bezporuchově dodává elektřinu, „sedí“ ve vězení a není sám….

To zní dost neuvěřitelně, přece justice je nezávislá a má určité pojistky proti přehmatům nižších instancí?

Bohužel, v mnoha případech jsou i pojistky nefunkční, zejména směrem k Brnu. Stále je mnoho opravdu slušných soudců, kteří ctí zákony a hledají spravedlnost. Osobně jsem jich spoustu znal a znám dodnes, protože jsem v Brně na počátku 90- tých let soudil, ale ty výjimky, ve spolupráci se státními zastupiteli, kazí čest stavu soudcovskému a zejména kazí životy nevinným lidem a viníci se vybraným, předem odsouzeným, vysmívají a mnohdy i chodí proti nim svědčit! Určité světlo na konci tunelu však ukázal již v prosinci 2018 Nejvyšší soud, když osvobodil z věznice z výkonu mnohaletého trestu vězení paní Schneidrovou, která se v roce 2012 „provinila“ tím, že postupovala přesně dle zákona a neuposlechla nezákonných příkazů osob, těsně spojených se solárním boomem roku 2010… V té souvislosti, byť jinak velmi zdrženlivý, Nejvyšší soud vyjádřil určitý smutek nad tím, že jsou souzeni nevinní lidé, ale skuteční viníci solárního boomu a nezákonností roku 2010 jsou zcela mimo pozornost orgánů činných v trestním řízení…

Dle informace Hrotu je stávající člen Rady ERÚ Rostislav Krejcar známý přísným postupem vůči energetickým společnostem, hlavně těm velkým a vlivným? 

Při vší úctě, pane redaktore, pokud citujete pohádky, tak pohádku o Červené karkulce mám opravdu raději. Mně osobně, a asi nikomu z českých energetiků,  společnost ČEZ opravdu nikdy nepřipadala zrovna malá. Takže ten přísný postup vůči velkým energetickým společnostem mi nepřipadá úplně pravdivý, pokud víme, že pan Krejcar již v roce 2010 prokazatelně plnil příkazy společnosti ČEZ. Následně se tím zabývala, dokonce opakovaně, Policie, ale nakonec to, jako většina nezákonných činností podporujících solární boom roku 2010, údajně „šlo do ztracena“. Paradoxem ale je to, že za, údajné obdobné, nikdy blíže nespecifikované, provinění, byli odvoláni v červenci 2019 dva členové Rady ERÚ, pánové Outrata a Vlk. Ale u jejich odvolání chybí důkazy nebo jsou v režimu utajení! Veřejnost se tedy asi ani nedozví, v čí prospěch měli oba pánové údajně postupovat.

To, že pan Krejcar, podle Vás, v roce 2010 uposlechl příkaz od společnosti ČEZ, který mu dal pan Kanta, přeci ještě nevylučuje, že, jak tvrdí článek v Hrotu, nyní pan Krejcar postupuje proti největším a nejsilnějším energetickým společnostem?

Skutečnosti roku 2010 bych se neodvážil, bez důkazů, tvrdit, ale bohužel je to černé na bílém, nikoliv „jedna paní povídala“. Daleko větší problém ale vidím v současném stavu věcí, kdy spolu s dalšími členy Rady, v rozporu se zákony a zejména nezávislostí ERÚ, vyzvali, dokonce písemně, regulované subjekty k návrhu změn cenových rozhodnutí. Skutečnost, že na klíčových dokumentech regulace nepracují odborníci ERÚ, ale regulované subjekty, je zcela za hranou. Pokud tedy pokud autor článku v Hrotu označuje období, kdy ERÚ, přesně v souladu se zákony, řídila paní Vitásková za „poměrně temnou minulost“, pak nelze než objektivně konstatovat, že nyní je v ERÚ doslova „doba temna“. Skutečnost, že, v průběhu tvorby dokumentů regulace na příští období, ERÚ selektivně spolupracoval se subjekty, které přímo reguluje, a spotřebitele, které má chránit, vědomě a veřejně obcházel, může být více než velmi hrubým porušením energetického zákona i evropských direktiv. Vzhledem k tomu, že porušení nezávislosti ERÚ, i z pohledu evropských zákonů, je již delší dobu předmětem šetření Evropské komise, nelze toto porušování českých zákonů brát na lehkou váhu. To vše je tak trochu v rozporu s tvrzením článku v Hrotu o zlepšení pověsti ERÚ….

Zdroj článku ZDE

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy