Pozvánka na seminář: Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?

Pozvánka na seminář: Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?

Pozvánka na seminář: Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborný seminář, který se bude zabývat problematikou aktuálního stavu v oblasti justice, zejména s ohledem na systémové nastavení (ne)vymahatelnosti práva a přístupu občanů (i právnických osob) a firem ke spravedlnosti. Seminář pořádá poslanec Jiří Kobza ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové z. s. (IAV), Ochrana lidských práv a svobod.

Kdy: pondělí dne 7. září 2020 od 11.00 do 16.00 hodin
Kde: Poslanecká sněmovna, sál J 205, Sněmovní 1, Praha 1
Registrace účastníků: 10:30 – 11:00 hodin

Svou účast, prosím, co nejdříve potvrďte na e-mail dolezalt@psp.cz

Při vstupu do sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu. Vzhledem k aktuálním opatřením je třeba mít s sebou, prosím, ochrannou roušku.

Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Jiří Kobza
místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Alena Vitásková
předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s.

Program semináře:
11:00
Zahájení
ZDRAVICE PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA

Tomio Okamura
místopředseda Poslanecké sněmovny

Jiří Kobza
Poslanec, předseda Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti PS

11:15
Ing. Alena Vitásková
předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z.s. (IAV), mluvčí a signatářka Manifestu IAV
Téma: „Trestní stíhání na objednávku“

11:30
Radomír Prus
podnikatel, průmyslník, mluvčí a signatář Manifestu IAV (MIAV)
Téma:„Zneužívání trestních řízení vůči podnikatelům“

11:40
Bořek Riess
Podnikatel, spolumajitel patentu na solární aplikace, signatář Manifestu IAV
Vedoucí sekce MIAV: Podnikatelé poškozeni justicí“
Téma: „Nelegální právní prostředí v České republice“

11:50
Olga Brůčková
předsedkyně spolku Rodiny obětí české justice z. s.
signatářka Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Rodiny obětí české justice
Téma: „Dopad nevymahatelnosti práva na rodiny občanů poškozených justicí“

12:05
Václav Peričevič
II. místopředseda spolku Šalamoun, z.s. signatář Manifestu IAV
Téma: „Znalecké posudky, jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem „nesoudí soudci, ale znalci“

12:15
JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.
II. místopředseda spolku Šalamoun, signatář Manifestu IAV
Téma:„Odškodnění osob v trestním řízení“

12:30 Diskuse
12:45 Přestávka

13:00
RNDr. Jiří Svoboda, CsC., DSc.
aktivista zabývající se protiústavností a nezákonností nastavení podpory obnovitelných zdrojů
energie, signatář Manifestu IAV
Téma: „Fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základů právního státu, nikdo zodpovědný to nechce vidět. Občané to zaplatí.“

13:10
Ing. Ivan Noveský
předseda Institutu pro energetiku z. s.
Téma: „Selhání státu u fotovoltaických elektráren“

13:25
Ing. Radek Novotný
Předseda nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Stát, voda a přírodní bohatství
Téma: „Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Svobodný stát má v rukou vodu a vše zásadní, co s vodou souvisí“

13:35
Zbyněk Prousek
soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z.s.
člen výkonné rady IAV, signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Občané poškození podvody tzv. „šmejdů“
Téma: „Šmejdí byznys je státem tolerovaný organizovaný zločin“

13:50
Pavel Štěpán
zakládající člen a člen výkonné rady Odborové aliance IZS
signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS
Téma: „Účelová likvidace nepohodlných příslušníků bezpečnostních sborů“

14:00
JUDr. Ladislav Kovařík
Sdružení válečných veteránů ČR – člen světové federace válečných veteránů, Vojáci
z povolání ČR z.s.
Téma: „Poškozování práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů – zvůle státu a české justice“

14:10 Diskuse
14:25 Přestávka

14:35
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
právník, vysokoškolský pedagog, Masarykova univerzita Brno
Téma: „Odpovědnost za nezákonné trestrní stíhání“

14:50
Mgr. Radek Suchý
advokát, odborný garant hnutí Trikolóra pro oblast Právo a spravedlnost
Téma: „Podmínky vykonatelnosti práva a stav české justice nejen z pohledu advokáta“

15:00
JUDr. Richard Novák
advokát, signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Právní sekce
Téma: „Význam vymahatelnosti práva pro občany“

15:10
JUDr. Alfréd Šrámek
advokát a řídící partner Advokátní kanceláře PONCZA – ŠRÁMEK
mimo jiné právní zástupce „zakleknuté“ a mediálně známé firmy FAU s.r.o., praktik v oblasti správního, daňového procesu a vedení obhajob v trestních řízeních týkajích se daňové kriminality
Téma:„Efektivita trestních, civilních a daňových řízení a její dopady na podnikatelský sektor“

15:20
JUDr. Oldřich Hein
státní zástupce v.v., signatář Manifestu IAV, člen „Právní sekce MIAV“
Téma: „Kvalita normotvorby“

15:30
PhDr. Josef Skála, CSc.
historik, publicista a veřejný aktivista, signatář Manifestu IAV
Téma: „Paragrafy i rozhodnutí v cizím zájmu proti tomu českému“

15:40 Diskuse
15:55 Závěrečné slovo Ing. Alena Vitásková

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy