dopis Aleny Vitáskové ministryni spravedlnosti Marii Benešové ze dne 23.10.2020

dopis Aleny Vitáskové ministryni spravedlnosti Marii Benešové ze dne 23.10.2020

dopis Aleny Vitáskové ministryni spravedlnosti Marii Benešové ze dne 23.10.2020

Znění dopisu:

 

Občané – Informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti

 

Vážení přátelé, občané, kteří jste byli omezeni na svých zákonných právech,

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) dlouhodobě usiluje o nápravu vymahatelnosti práva a spravedlnosti v naší vlasti. Ministerstvo spravedlnosti se k této problematice staví „vlažně“ a dohodnutou schůzku na dané téma nám z důvodu Covid 19 zrušilo. O situaci průběžně informujeme na www.institut-av.eu (aktuality).

Nabyli jsme přesvědčení, že Ministerstvo spravedlnosti (MSp) nedisponuje dostatečnými informacemi, v jakém rozsahu jsou v naší vlasti porušovány lidsko-právní normy, jak je nevymahatelnost práva a spravedlnosti hluboce zakořeněna v systému. Pokud by totiž tyto informace mělo a nekonalo, bylo takzvaně nečinné, či dokonce mařilo spravedlnost, jednalo by se o selhání jednoho z důležitých pilířů demokracie. A to občanská veřejnost nesmí připustit.

IAV má zájem na nápravě a žádá všechny občany, představitelé firem, kteří o nápravu stojí, aby neprodleně informovali (třeba i opakovaně) ministryni spravedlnosti o kauzách,  ve kterých byli poškozeni, o kauzách, které již dříve zaslali na IAV, ministerstva, či jiné instituce a k dnešnímu dni nedošlo k nápravě.

Vaše informace zaslané Ministerstvu spravedlnosti (ministryni spravedlnosti) budou následně předloženy na připravovaných jednáních nejen s komisařkou Věrou Jourovou (EK), ale i s dalšími lidsko-právními a protikorupčními institucemi.

Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:

MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

 

adresa:

Vážená paní

JUDr. Marie Benešová, ministryně

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 424/16

128 00 Praha – Nové Město

e-mailovou adresu:  posta@msp.justice.cz  (požadujte předat ministryni spravedlnosti Marii Benešové)

 

Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobně informujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.cz

 

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha, dne 30. 10. 2020                      

 

— Spolek Spravedlnost z.s. úzce spolupracuje s IAV a s obsahem dopisu se plně ztotožňuje —                                                                                                                                 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy