Dopis ministrini spravedlnosti Marii Benešové od Petra Vašáta

Dopis ministrini spravedlnosti Marii Benešové od Petra Vašáta

Dopis ministrini spravedlnosti Marii Benešové od Petra Vašáta

Vážená paní ministryně,

od vzniku Spolku Spravedlnost z.s. před více jak dvěma lety jsme se na Vás s důvěrou při různých příležitostech obraceli s vážnými výhradami k současnému stavu vymáhání práva v ČR. Žádali jsme Vás o nápravu řady pochybení v práci justice. Zástupce ministerstva spravedlnosti ČR jsme bohužel neúspěšně zvali na některé naše akce k danému tématu. Jsme si vědomi, že jako ministryně spravedlnosti nemůžete zasahovat do živých kauz a přímého jednání soudů, ale z titulu své funkce, a to i člena vlády můžete například iniciovat příslušnou změnu zákonů, usilovat o odbornou a morální způsobilost soudců a státních zástupců včetně jejich osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí. Současně s tím byste svým počínáním měla vytvářet společenský tlak na to, aby soudy jednaly opravdu spravedlivě a nezávisle, ne podle představ vlivných zájmových skupin. Protože do dnešního dne jsme na naše podněty a připomínky nedostali z vašeho ministerstva žádnou odpověď a nezaznamenali ani náznak vstřícnosti cokoliv změnit k lepšímu, považujeme přístup ministerstva spravedlnosti ČR za důkaz pohrdání občany a projev arogance moci.

 

Vážená paní ministryně,

Spolek Spravedlnost z.s. úzce spolupracuje s IAV a dalšími organizacemi usilujícími o spravedlnost v jednání justice v naší zemi. Plně se ztotožňujeme se závěry z celostátního semináře v PS PČR dne 7.9.2020 a žádáme, aby se MS ČR ve vlastním zájmu hledat zpětnou vazbu a v zájmu většiny našich občanů vážně bez odkladu zabývalo nápravou současného stavu justice. Věřte, že nekonečné vytáčky a alibistické prohlášení  o nezávislosti  justice pod praporem svobody a demokracie v ČR se stále více stávají prázdnou frází. Vážným varováním by měla být skutečnost, že současným stavem justice v ČR se zabývají i příslušné orgány  EU. Neustálé oddalování řešení problémů je důkazem buď nezájmu nebo bezradnosti těch, kteří by mohli daný stav změnit.

 

Vážená paní ministryně,

I v budoucnu budeme s velkým zájmem sledovat situaci v české justici. Vaše snaha změnit cokoliv k lepšímu bude mít naši plnou podporu.

 

S pozdravem

Dr. Petr Vašát

předseda Spolku Spravedlnost z.s.a signatář Manifestu IAV

 

 

 

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy