Ustanoví poslanci parlamentní vyšetřovací komisi k fotovoltaikám?

Ustanoví poslanci parlamentní vyšetřovací komisi k fotovoltaikám?

Ustanoví poslanci parlamentní vyšetřovací komisi k fotovoltaikám?

…„Neopomenutelný a zásadní důvod pro vyšetření a nápravu „solárního boomu“ je veřejný zájem. Získání důvěry občanů a podnikatelů, že Česká republika je právní stát.“… stojí v závěru dopisu předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi a předsedům poslaneckých klubů.

Před několika týdny proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ Následně jsme o závěrech semináře informovali dopisem ze dne 13. září t. r. vládu, poslance i senátory. Ve zmíněném dopise mimo jiné žádáme poslance, aby se zabývali problematikou fotovoltaických elektráren, konkrétně ustanovili parlamentní vyšetřovací komisi.

Jelikož doposud nebyla žádná reakce, přestože finanční prostředky v souvislosti s pandemií jsou závažným tématem, stejně jako energetika, obrátili jsme se dopisem ze dne 23. 10. 2020 na předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčku a předsedy poslaneckých klubů, aby se problematikou zabývali. Obáváme se, aby nedošlo k legislativním chybám z let minulých, abychom nakonec nebyli kráceni na dotacích z EU, které se do podpory obnovitelných zdrojů masivně připravují.  V našem dopise se mimo jiné uvádí:

„….Jedním ze závěrů semináře, který se týká pouze Poslanecké sněmovny PČR, jejíž jste předsedou, je návrh vytvoření parlamentní vyšetřovací komise k problematice fotovoltaických elektráren. Celý komplex netransparentní, místy i protichůdné legislativy, neprůhledné nastavení dotační politiky, retroaktivních opatření, následná kriminalizace vybraných investorů a další skutečnosti si vyžadují komplexní objasnění, kterého nebyly, a zjevně již nebudou schopny orgány státní správy, které navíc nejsou nadány potřebnými pravomocemi.

Cílem je vypořádat se s minulostí, napravit reputaci obnovitelných zdrojů jako neopomenutelného zdroje energie v našem energetickém mixu a napravit pošramocenou pověst z větší části poctivých podnikatelů v tomto novém oboru energetiky, z nichž valná část doplatila na legislativní „šlendrián“ státu.  A nejen oni se stali předmětem nedůvodné kriminalizace.

Pro následné období je potřeba zajistit právně předvídatelné prostředí, odstranit právní nejistotu investorů, ochranu jejich investic a zároveň ochránit spotřebitele, občany, veřejné finance, a to vše s důrazem na zajištění bezpečných dodávek energie za přijatelnou cenu s ohledem na životní prostředí…..“

 

Celé znění dopisu naleznete na www.institut-av.eu (aktuality)

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV,

mluvčí a signatářka Manifestu IAV

Praha, dne 1. 11. 2020

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy