RYBA SMRDÍ OD HLAVY: ŽÁDÁME MINISTRYNI BENEŠOVOU – ODVOLEJTE NSZ PAVLA ZEMANA

RYBA SMRDÍ OD HLAVY: ŽÁDÁME MINISTRYNI BENEŠOVOU – ODVOLEJTE NSZ PAVLA ZEMANA

RYBA SMRDÍ OD HLAVY: ŽÁDÁME MINISTRYNI BENEŠOVOU – ODVOLEJTE NSZ PAVLA ZEMANA

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová řídí ministerstvo, které se nemá zrovna čím chlubit. Výsledky práce jsou tristní a stav státního zastupitelství v čele s NSZ Pavlem Zemanem budí nedůvěru nejen laické veřejnosti, ale všech, kteří vědí, co se skrývá „za oponou“. Najdou se i tací, kteří se přestali bát a začali veřejnost informovat a kritizovat klientelismus, který se v těchto strukturách zabydlel.

Došlo i na NSZ Pavla Zemana a začala se odhalovat nejen jeho „minulost“. Přímo katastrofou zůstává pro občanskou veřejnost skutečnost, že si on sám neuvědomuje, že jako NSZ, přestože má jeho kamarád trable, přestože u něj tráví dovolenou, neměl by intervenovat u soudce, zneužívat svoji pravomoc, mařit spravedlnost atd.

Pavel Zeman chytře mlčel, teprve na výzvu Unie státních zástupců se vyjádřil k pochybení, které se objevilo na internetových stránkách a o které se zajímal známý novinář. Z jeho vyjádření vyplývá, že nepochybil, že si žádné pochybení nepřipouští. Z toho je zřejmé, že očistný proces státního zastupitelství pod vedením NSZ Pavla Zemana a dalších jemu podobných, není možný.
Přistoupí politici odpovědni za tento stav k očistnému procesu státního zastupitelství?

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod a Manifest IAV občanů poškozených státem vyzval NSZ Pavla Zemana k rezignaci, jak jsme již veřejnost informovali. Nyní jsme vyzvali dopisem ze dne 27. 1. 2021 ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby byla konečně činná a navrhla v souladu s příslušnou legislativou vládě Andreje Babiše odvolání NSZ Pavla Zemana a rovněž zahájila kárné řízení.

V dopise se mimo jiné uvádí:
……Byla jste informována o „podivném“ dohledu státního zástupce Petra Bareše v šetření ekologické katastrofy na řece Bečvě, kdy se občanská veřejnost může oprávněně domnívat, že státní zástupce zneužívá svoji pravomoc, maří spravedlnost a napomáhá zamezení řádného šetření a dopadení skutečných viníků závažného zločinu, kterým ekologická katastrofa bezesporu je. Ani v této kauze jste doposud nevyvodila důsledky.

IAV ochrana lidských práv a svobod a Manifest IAV – občanů poškozených státem žádají, abyste v souladu se svými kompetencemi ministryně spravedlnosti, příslušným zákonem a politickou odpovědností byla konečně činná a předložila vládě Andreje Babiše návrh na odvolání NSZ Pavla Zemana a zahájila kárné řízení.

Dále žádáme, abyste nadále nekryla kárná provinění, trestnou činnost některých státních zástupců a nepřispívala svojí nečinností k prohlubujícímu se úpadku státního zastupitelství jak morálnímu, tak odbornému, bujícímu klientelismu a tím zvyšující se možnosti si trestní stíhání objednat, nebo na objednávku zastavit……

 

Celé znění dopisu naleznete na www.institut@institut-av.eu
Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Mluvčí a signatářka Manifestu IAV – občanů poškozených státem
Praha 28. 1. 2021

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy