ZPRÁVA č. 2 O (NE) ČINNOSTI MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI MARIE BENEŠOVÉ – KAMPELIČKY

ZPRÁVA č. 2 O (NE) ČINNOSTI MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI MARIE BENEŠOVÉ – KAMPELIČKY

ZPRÁVA č. 2 O (NE) ČINNOSTI MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI MARIE BENEŠOVÉ – KAMPELIČKY

Citujeme z odpovědi Ministerstva spravedlnosti občanovi, který byl okraden o své úspory
Nevnímejte prosím naše sdělení jako projev neochoty konat dle představ Institutu Aleny Vitáskové, ale jako důsledek aktuálního právního stavu, který musí každý včetně ministryně spravedlnosti respektovat.“

• Podvedení občané v „kampeličkách“
• Porušování Listiny práv a svobod je snad důsledek právního stavu,
• Odškodnění nedostanete
• Ministerstvo spravedlnosti hájí zločin páchaný na občanech?
• Zadarmo drazí

V návaznosti na výzvu občanům, kterou vydal MANIFEST IAV dne 30. 10. 2020 pod názvem: „Informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti“ vydáváme druhou informační zprávu pro občanskou veřejnost o činnosti ministerstva spravedlnosti a ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

• Proč jsme vyzvali občany k tomuto kroku? Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) dlouhodobě upozorňuje politiky – především ministerstvo spravedlnosti, státní zastupitelství, předsedu vlády, zákonodárce, prezidenta republiky, EK o porušování zákonů ze strany justice, poškozování občanů státem, nespravedlivé soudní procesy, o obětech justice ve vězeních. Žádáme několik let nápravu, zatím bez odezvy.

• Proto občané v posledních měsících opakovaně informují přímo ministryni spravedlnosti o porušování zákonů ze strany těch, kteří mají na dodržování zákonů dohlížet, nikoliv je porušovat. Občané informují o porušování Listiny práv a svobod, ke které se naše země po roce 1989 přihlásila a zakotvila ji v Ústavě ČR.

• Zaznamenali jsme tristní výsledek práce ministerstva spravedlnosti, který potvrzuje naši obavu z rozpadu státu v té nejcitlivější oblasti, a to je vymahatelnost práva a spravedlnosti.

• Ministryně spravedlnosti Benešová informuje veřejnost o možné závažné korupci a přesto je nečinná, viz např. její výrok v médiích:

• Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) uvedla v médiích, že středeční nález Ústavního soudu k volebnímu zákonu je divný, podle ní nepůsobí objektivně. Ministryně uvedla, že nelze vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno. „Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát,“ prohlásila Benešová. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Dále ministryně v médiích uvedla: „Na ústavním nálezu mi vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují,“ sdělila ministryně. „Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?“ uvedla Benešová pro média.

• Rezort spravedlnosti čerpá ze státního rozpočtu ročně cca 32 mld. Kč na svoji činnost. Výsledek?? Kam mizí peníze daňových poplatníků, když ministerstvo odpovídá poškozeným občanům např.
a) že nemají kompetence to…. řešit
b) ať se obrátí na jiné ministerstvo, např. financí

Alibistická argumentace nečinného ministerstva spravedlnosti na stížnosti podvedených a okradených občanů – živnostníků, podnikatelů, obětí kampeliček došla tak daleko, že v jedné z odpovědi Ministerstvo spravedlnosti doslova mimo jiné uvádí: „Nevnímejte prosím naše sdělení jako projev neochoty konat dle představ Institutu Aleny Vitáskové, ale jako důsledek aktuálního právního stavu, který musí každý včetně ministryně spravedlnosti respektovat.“

Celé znění stanoviska naleznete na www.institut-av.eu (aktuality)

Jak lze chápat stanovisko ministerstva spravedlnosti? Že aktuální právní stav v naší zemi je podvádět a okrádat občany? Další „perličky“ z pera ministerstva spravedlnosti poškozeným občanům budeme postupně zveřejňovat.

Pokud Ministerstvo spravedlnosti odpovídá poškozeným občanům, že nelze konat podle představ Institutu Aleny Vitáskové, tak je nutno dodat:
a) jste zadarmo drazí
b) jaké jsou představy Institutu Aleny Vitáskové z.s. o právním státě a co IAV dlouhodobě požaduje:

• vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany stejně
• nárok na spravedlivý soudní proces
• aby státní zástupci a soudci neporušovali beztrestně zákony
• aby nevinní lidé nebyli souzeni a odsouzeni k pobytu ve vězení
• aby aktéři zločinu byli za mřížemi, nikoliv beztrestně unikali zodpovědnosti za své činy
• aby okradení občané, živnostníci, podnikatelé byli řádně odškodnění například živnostník Schötta, podnikatel Princ, Riess a stovky dalších
• aby podnikatelé poškození nezákonným postupem státu – např. v akci „klekneme na ně“ byli řádně odškodnění a viníci potrestání
• aby oběti justiční zvůle byli řádně odškodnění, nikoliv ministerstvem spravedlnosti odmítání a dehonestováni
• aby za špatné zákony způsobující chaos ve společnosti, nebyli trestáni nevinní lidé – chaotická podpora obnovitelných zdrojů a její důsledek fotovoltaický boom r. 2009 – 2010, chaotická opatření vlády v boji proti covid 19
• aby ti, kteří poukáži na zločin, nekončili v kolotoči vykonstruovaných trestních řízení, soudů například podnikatel Prus
• aby státní zástupci podezřelí z trestných činů byli řádně šetření a exemplárně potrestání, nikoliv povýšeni, jako například Radek Mezlík a další

Uvádíme částečný výčet toho, co požaduje Institut Aleny Vitáskové, aby bylo zajištěno všem občanům naší vlasti, živnostníkům, podnikatelům.
Pokud podle ministerstva spravedlnosti vedeného Marií Benešovou by např. občané okradení „kauzy tzv. kampeliček“ (jedná se vesměs o seniory) měli pochopit, že je to důsledek aktuálního právního stavu, tak musíme konstatovat, že nejsme právní stát a v daném případě je jeden z viníků právě ministerstvo spravedlnosti, konkrétně ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Právě ministryně spravedlnosti by měla po tomto zjištění navrhnout novelu zákona, která poškozené občany odškodní.
Proč je ministryně spravedlnosti nečinná?
Občany opět vyzýváme, informujte ministryni spravedlnosti, ministra vnitra, premiéra o nezákonnostech, které se vám, vašim blízkým udály. Informujte nás o tom, zasílejte nám jejich odpovědi.


Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:
MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

adresa:
Vážená paní
JUDr. Marie Benešová, ministryně
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 00 Praha – Nové Město

e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte předat ministryni spravedlnosti Marii Benešové)
Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobně informujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.cz

 

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy