VÝZVA „ZACHRAŇME ČESKÉ SPOTŘEBITELE A ČESKOU REPUBLIKU!“

VÝZVA „ZACHRAŇME ČESKÉ SPOTŘEBITELE A ČESKOU REPUBLIKU!“

VÝZVA „ZACHRAŇME ČESKÉ SPOTŘEBITELE A ČESKOU REPUBLIKU!“

Všichni ti, kteří kriminalizovali i slušné investory do obnovitelných zdrojů – FTVE přispěli svým dílem k současným problémům v ČR. Jakou odpovědnost za to ponesou, jak budou potrestáni!!

Česká vláda i parlament loni i letos ignorovaly varování nejen odborníků ze skupiny „Energie není luxusní zboží“ při Institutu Aleny Vitáskové, a proto se plyn, elektřina a teplo v České republice již staly luxusním zbožím. Zjevně bude hůře!

Česká vláda musí opět začít řídit českou energetiku a udržet ceny energií v hladině, která nezlikviduje domácnosti a firmy! Tržní hospodářství v prostředí přirozeného monopolu české energetiky nefunguje a nebude fungovat ani v budoucnu!

Z hlavních návrhů expertní skupiny „Energie není luxusní zboží“, které obdržela jak minulá Babišova vláda, i ta současná Fialova vláda, nebylo realizováno vůbec nic. Politici se snaží tvrdit, že nemohou nic dělat a že vše řídí „trh“. Důsledkem je, že se cena energií pro většinu spotřebitelů zvedla o více než 300 %, v některých případech až o 500 %, i když vláda tvrdí, že „pouze“ o 30 %. To vše svědčí o to, že vláda od podzimu velmi nebezpečně podceňuje energetickou krizi.

Od minulého týdne se tato krize výrazně zhoršila, protože ruskou invazi na Ukrajinu čeští politici zneužili k tomu, že za důvod energetické krize z podzimu 2021 vydávají nynější válku na Ukrajině. Ta však problémy pouze prohloubila. Vláda ignoruje rostoucí energetickou bídu českých spotřebitelů. Stejně tak neřeší energetickou bezpečnost ČR, ostatně ani premiér netuší, že z jím deklarované asi měsíční zásoby zemního plynu v německých zásobnících na území České republiky patří pouze velmi malá část českým obchodníkům s plynem. Většinu tvoří zahraniční zásoby. Německo a Maďarsko, stejně jako Česká republika, nemají za ruský zemní plyn žádnou náhradu. Obdobná je i situace s ruskou ropou.

Na rozdíl od České republiky však Německo, Maďarsko a ostatní evropské státy, které také odsuzují Rusko za intervenci, stále bezpečně odebírají ruský plyn dle dlouhodobých kontraktů za fixní cenu, např. Srbsko za 250 USD/1000 m3, tj. cca 5,90 Kč/m3, i když velkoobchodní cena plynu dnes dosáhla 4.000 USD/ m3, tj. cca 94,20 Kč/ m3.

Cena elektřiny je nesmyslně navázána na cenu plynu a naprosto neúprosně žene se tak žene nahoru, i když čistá základní výrobní cena elektřiny v ČR se příliš nemění. Např. v roce 2020 vyrobily jaderné elektrárny společnosti ČEZ celkem 30 TWh za cca 0,25 Kč/kWh a parní elektrárny několika výrobců celkem 35,2 TWh za cca 0,15 Kč/kWh (bez ceny povolenek), tzn. pouze z těchto dvou typů, pseudoekology zatracovaných, elektráren bylo vyrobeno 65,2 TWh, oproti spotřebě českých domácností 16 TWh, českých živnostníků 7,8 TWh a českého průmyslu 29,8 TWh, tj. celkem 53,6 TWh.

 

SEDM BODŮ K ZÁCHRANĚ ENERGETIKY

 

Skupina odborníků z iniciativy „Energie není luxusní zboží“ proto znovu vyzývá Vládu České republiky, aby neprodleně:

  1. Regulovala cenu české elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů elektřiny na území ČR (elektřina pro české spotřebitele se nebude nakupovat na lipské burze, ani na její české pobočce);
  2. Odstoupila od systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami;
  3. Vrátila do vlastnictví ČR (odkupem od německé skupiny RWE) šest podzemních zásobníků zemního plynu a těchto 6 zásobníků, s celkovou uskladňovací kapacitou 2,7 mld. m3 plynu, zařadila do systému státních hmotných rezerv;
  4. Uzavřela dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu, obdobný německému, maďarskému nebo srbskému, tj. s cenou zemního plynu do 300 USD/1000 m3;
  5. Regulovala cenu zemního plynu pro všechny kategorie spotřebitelů zemního plynu na území ČR (zemní plyn pro české spotřebitele se nebude nakupovat na lipské burze, ani na její české pobočce);
  6. Podpořila opatření na úspory energií u obyvatelstva a průmyslu a začala řádně kontrolovat skutečné emise nebezpečných látek (popílků, apod.);  
  7. Podpořila ekologizaci CZT (centrální zásobování teplem) a řádně regulovala cenu tepla pro všechny kategorie spotřebitelů na území ČR.

 

Cílem je vyvést několik milionů českých občanů z energetické bídy a zabránit exekucím, zachránit české živnostníky a český průmysl před krachem!

 

Členové pracovní skupiny „Energie není luxusní zboží“ při IAV: Alena Vitásková v.r., Vladimír Štěpán v.r., Ivan Noveský v.r., Pavel Janeček v.r., Hynek Beran v.r., Jiří Chvojka v.r.

V Praze, 7.3.2022

TVS: Nebezpečné slunce

TVS: Nebezpečné slunce 2

Kniha: Spravedlnost Pláče

Rubriky

Archivy